Адміністративно-правове регулювання електронного урядування у сфері господарської діяльності

Світлана Бевз

Анотація


В контексті впровадження цифрової економіки висвітлено питання, що потребують адміністративно-правового регулювання в умовах електронного урядування в сфері господарської діяльності. Виокремлено завдання, що потребують адміністративно-правового забезпечення у зв’язку з впровадженням електронного урядування у сферу господарської діяльності. 

Ключові слова


державне управління у сфері господарської діяльності, цифрова економіка, інформаційна безпека, дерегуляція господарської діяльності, функції державного управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80(дата звернення: 10.08.2019).

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №67-рURL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення: 10.08.2019).

Джусов О.А. , Апальков С.С. Цифрова економіка: структурні зрушення на міжнародному ринку капіталу. Міжнародні відносини Серія «Економічні науки».2016.№9. http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/174(дата звернення: 10.08.2019).

Соснін О. Створимо електронну Україну разом. Юридичний вісник України. 14-27 червня 2019 року.№24-25 (1249-1250). С14 - 15

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року №474 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року №1102-р) «Деякі питання реформування державного управління» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80 (дата звернення: 10.08.2019).

Бевз С.І. Функції держави в процесі державного регулювання господарської діяльності та її дерегуляції. Вісник Південного регіонального центру НАПрН України. 2016. №9. С.83-89.

Про захист персональних даних: Закон України від 1.06.2010 р. № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17(дата звернення: 10.08.2019).

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 5.07.1994 р. №80/94-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/80/94-%D0%B2%D1%80(дата звернення: 10.08.2019).

Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. №2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12(дата звернення: 10.08.2019)

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01. 2011 р. №2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17(дата звернення: 10.08.2019).