Особливості міжнародних відносин за гетьмана П. Скоропадського

Микола Кравчук, Ірина Марціясь

Анотація


У статті висвітлено основні напрямки зовнішньої політики гетьмана Павла Скоропадського. Проведено аналіз становленя та розвитку дипломатичних відносин Української Держави з європейськими країнами, а також з Четвертним союзом та Антантою зокрема. З’ясовано позицію Павла Скоропадського у відносинах з більшовицькою Росією, та визначені практичні спроби уникненя удару російсько-більшовицької агресії. Обґрунтовані висновки щодо основних прорахунків гетьманату. Зокрема, проведено аналогію з сучасним станом міжнародних відносин України, з метою недопущеня помилок нинішніми державниками, у міжнародних відносинах і більше того, втрати суверенітету, незалежності та в цілому самої держави.


Ключові слова


Павло Скоропадський, Українська Держава, міжнародні відносини, російсько-українські відносини 1918 р., зовнішня політика, гетьманат

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гай-Нижник П.П. Становленя українсько–грузинських дипломатичних взаємин за Центральної Ради УНР та Української Держави за гетьманату П. Скоропадського (1917–1918 рр.). Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 122. С. 12-21.

Гай-Нижник П.П. Законодавче та нормативно-правове підґрунтя становленя дипломатичної служби Української Держави за Гетьманату 1918 р. Гілея: науковий вісник. 2017. Вип.123 (№ 8). С. 28–36.

Дацків І.Встановленя дипломатичних контактів Гетьманату Павла Скоропадського з країнами Антанти. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. 2012. Вип. 17. С. 101-106

Дацків І. Дипломатична діяльність гетьманату П. Скоропадського із державними утворенями на руїнах Російської імперії. Проблеми вивченя історії Української революції 1917-1921 років. 2011. Вип. 6. С. 273-294

Дацків І. Дипломатичні заходи Гетьманату П. Скоропадського щодо міжнародного визнаня і недоторканості кордонів України. Наукові записки Віницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 2008. Вип. 14. С. 133–137

Дорошенко Д. І. Історія України, 1917-1923 рр.: в 2-х т. : документально-наукове виданя. Київ: Темпора, 2002. 320 с.

Калакура Я. С. Три образи Гетьманату П. Скоропадського в українській історіографії. Національна та історична пам’ять. 2013. Вип. 7. С. 56–66

Кравчук М. Розбудова Української держави і її Збройних Сил в архівних документах. Українознавство: документи, матеріали, раритети. Івано-Франківськ. Плай, 1999. С. 120-133.

Лупандін О.І. Мирні переговори між українською державою та РСФРР 1918 . URL: http://www.history.org.ua/?termin=Myrni_peregovori_1918 (дата звернення: 14.07.2019).

Приходько М. М. Внесок дипломатичного корпусу Гетьманату в реалізацію геополітичної стратегії Павла Скоропадського. Грані. 2018. № 3. С. 63-69.

Євтух В.Б.Потульницький В. Дипломатія Павла Скоропадського (військово-дипломатичні стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926–1943 роках). Український археографічний щорічник. 2016. Вип. 19-20. С. 556-559.

Реєнт О.П. Гетьманат Павла Скоропадського: українсько-російські відносини – науковий зріз. Національна та історична пам’ять: зб. наук. праць. Вип. 7. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. 310 с.

Скоропадський П. Спогади: кінець 1917 — грудень 1918. / упорядник І. Гирич. Київ: Наш формат, 2016. 480 с.

Українська Держава (квітень – грудень 1918 р.) Документи і матеріали. У двох томах, трьох частинах. Т.2/ упоряд.: Р.Пиріг (керівник) та ін. К.: Тампора, 2015. 412 с.