Види спеціальних знань, що використовуються під час розслідування корупційних злочинів

Олександр Шрамко

Анотація


Досліджено види спеціальних знань, що використовуються слідчим та судом під час розслідування корупційних злочинів

Ключові слова


спеціальні знання у сфері криміналістики, матеріалів речовин та виробів, економіки, товарознавства, інформаційних та комп’ютерних технологій, психології

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов. Москва: НОРМА, 2000. 990 с.

Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: учеб. пособие. Минск: Выш. шк., 1997. 344 с.

Біленчук П.Д., Симаков Г.С. Криміналістика: підручник. Київ: Дакор, 2013. 589 с.

Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научньїх знаний. Харьков: Высшая шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1976. 113 с.

Пиріг І.В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування: монографія. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2015. 454 с.

Понікаров В.Д. Судово-економічна експертиза: навч. пос. Харків: ІНЖЕК, 2005. 232 с.

Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному вигляді): підруч. Київ: Кондор, 2005. 588 с.

Шепітько В.Ю. Криміналістика: курс лекцій. Харьков: Одиссей, 2004. 352 с.