Використання поліграфа у правоохоронній діяльності: досвід зарубіжних країн

Анна Мокрицька, Тетяна Сліпченко

Анотація


У статті проаналізовано досвід використання поліграфа та поліграфних досліджень в діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн. Визначено, що основними напрямами застосування поліграфа є як розслідування правопорушень (в тому числі кримінальних) і боротьба з організованою злочинністю, так і перевірки благонадійності та доброчесності претендентів на посади в поліції, органах прокуратури, судах та інших правоохоронних органах, а також держслужбовців, які хочуть зайняти більш високі посади.

Ключові слова


поліграф, дослідження, поліграфне опитування, правоохоронні органи України, розслідування правопорушень, організована злочинність, злочини, перевірки благонадійності та доброчесності, держслужбовці, детекція брехні

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белюшина О.В. Полиграф в суде и на предварительном следствии. Российский полиграф. URL: http://www.antey-group.ru/jurnal25.html (дата звернення 13.04.2018).

Іванчук Н.В. Досвід використання поліграфа поліцією Японії. Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи: зб. наук. праць. 2015. № 11. С.184-186. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/736 (дата звернення 10.11.2018).

Князев В.М. История развития детекции лжи. Практика применения полиграфа в различных странах. Российский полиграф. 2012. Вып. 5. URL: http://www.poligraftest.ru/stati1/zhurnal_rossijskij_poligraf_vypusk_5/istoriya_razvitiya_detekcii_lzhi_praktika_primeneniya_poligrafa_v_razlichnyh_stranah_nachalo. (дата звернення 23.04.2019).

Мотлях О.І. Психофізіологічна експертиза з використанням поліграфа та проблемні питання щодо її впровадження. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. Вип. 11(2). - С. 128-131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_11%282%29__37 (дата зверенення 13.04.2018).

Мотлях О.І. Психофізіологічна експертиза з використанням поліграфа як можливе джерело доказів. Право та державне управління: зб. наук. праць / за ред. А. О. Монаєнко. Запоріжжя. 2011. № 4. С. 117–120.

Повстяний О.В. Проблеми використання поліграфа у боротьбі з організованою злочинністю підрозділами СБ України (теоретичний аспект) Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 2. С. 24-27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_8 (дата звернення 13.04.2018).

Холодный Ю. И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании преступлений (генезис и правовые аспекты): монография. Москва: Мир безопасности, 2000. 160 с.

Чернєй В. В. Актуальні проблеми впровадження поліграфічних технологій у правоохоронну діяльність. Зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. С.3-6.

Шевченко О.С. Особливості використання поліграфа вітчизняними правоохоронними органами на шляху забезпечення солідарності в Україні: досвід зарубіжних країн та українські реалії. Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи зб. наук. праць. 2015. № 11. С.186-191. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7368 (дата звернення 13.04.2018).