Правові підстави розірвання договору найму (оренди) на вимогу наймодавця

Юлія Труфанова

Анотація


У статті розглядаються підстави розірвання договору найму на вимогу наймодавця. Проаналізовано механізм застосування загальних і спеціальних підстав розірвання договору на вимогу наймодавця.


Ключові слова


договір найму, наймодавець, наймач, оренда, підстави розірвання договору

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений и предприятий, лизинг. М.: Стат, 2001. 300 c.

Абесалашвили М.З. Специальные основания изменения и расторжения договора аренды. Бизнес в законе. 2010. № 3. С. 119-121. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/spetsialnye-osnovaniya-izmeneniya-i-rastorzheniya-dogovora-arenda (дата звернення: 03.06.2019).

Постанова Вищого господарського суду України від 03.11.2009 р. у справі № 34/17-09-441. Судові рішення Вищого господарського суду України. URL: http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_2546833.html (дата звернення: 03.06.2019).

Постанова Вищого господарського суду України від 30.12.2009 року у справі № 7/39. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6530029 (дата звернення: 03.06.2019).

Постанова Вищого господарського суду України від 24.12.2008 р. у справі №16/87-08-2562. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2790831 (дата звернення: 03.06.2019).

Постанова Вищого господарського суду України від 02.08.2011 р. у справі № 5002-10/627-2011. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17616498 (дата звернення: 03.06.2019).

Постанова Вищого господарського суду України від 19.04.2011 р. у справі № 4/151-10. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14974932 (дата звернення: 03.06.2019).

Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: у 2 т. Т.2. / В.Г. Ротань та ін. 2-е вид., перероб. і доп. Харків: Фактор, 2010. 785 с.