Якість надання транспортних послуг в умовах євроінтеграційних процесів

Ірина Лукасевич-Крутник

Анотація


Стаття присвячена дослідженню правового аспекту поняття якості надання транспортних послуг та критеріям її визначення. З’ясовано, що на сьогодні критеріїв якості надання транспортних послуг в законодавстві України не встановлено. Проте міжнародний досвід свідчить про необхідність та дієвість їх закріплення на нормативному рівні. Запропоновано запозичити із законодавства ЄС та закріпити на законодавчому рівні України мінімальні стандарти якості надання транспортних послуг для кожного із видів транспорту, які б включали такі критерії: а) інформування замовника про особливості надання транспортних послуг; б) точність надання послуг і основні принципи дій в разі порушення в наданні послуг; в) швидкість надання транспортних послуг; г) чистота та комфорт транспортних засобів; ґ) доступність щодо оплати та поширення мережі; д) допомога особам з фізичними вадами і з обмеженими можливостями руху; е) обробка скарг, компенсації і відшкодування збитків в разі недотримання норм якості надання послуг тощо.


Ключові слова


транспортна послуга, якість послуг, договір перевезення, мінімальні стандарти якості, вимоги до транспортних послуг

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Звєрєва О.В. Право споживачів на належну якість. Часопис Київського університету права. 2008. № 2. С. 136–139.

Блащук Т. Поняття якості в праві України. Підприємництво, господарство і право. 2011. № 3. С. 11–13.

Утєхін І. Б. Якість послуг за договором у цивільному праві. Університетські наукові записки. 2010. № 4 (36). С. 57–62.

Мирошник А. В. Возмездное оказание услуг в гражданском праве России: дис.. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Саратов, 2003. 172 с.

Федорченко Н. В. Якість послуг в умовах глобалізації . Актуальні проблеми приватного права. Збірник наукових праць до 85-річчя з дня народження і 55-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності Володимира Васильовича Луця. Тернопіль: Підручники та посібники, 2018. С. 302 – 312.

Криворучко О. Системне оцінювання якості транспортних послуг. Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2011. № 2. С. 46–51.

Єрмак О. М., Пустовіт В. І. Щодо визначення якості пасажирських перевезень. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2014. Вип. 46. С. 170–176.

Сібільов М. М. Співвідношення актів цивільного законодавства і договору та базові моделі регулювання договірних відносин за чинним Цивільним кодексом України. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 4 (12). С. 56–61.

Принципи європейського договірного права. Український часопис міжнародного права. 2003. № 1. С. 83 – 118.

Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради про права та обов’язки пасажирів залізничного транспорту від 23 жовтня 2007 р. № 1371/2007 / Офіційний вісник Європейського Союзу. URL: http://doszt.gov.ua/content/media/Reglament-1371-UA.pdf (дата звернення: 10. 03. 2019).

Рішення Апеляційного суду м. Києва від 17 вересня 2013 р. у справі № 22-ц/796/9576/2013. Державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/33603115 (дата звернення: 10. 03. 2019).

Платформа стратегічного судового захисту. Судові справи, що змінюють Україну. ГС «Українська Гельсінська спілка з прав людини», ГС «Центр інформації про права людини». Київ, 2015. 32 с.

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) про запровадження загальних правил компенсації та допомоги пасажирам у разі відмови у перевезенні та скасування чи тривалої затримки авіарейсів від 11 лютого 2004 р. № 261/2004, а також про скасування Регламенту (ЄЕС) № 295/91. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_912 (дата звернення: 01. 03. 2019).

Огляд прецедентного права Суду Європейського Союзу у сферах, що регулюються Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Київ, 2019. 539 с.

Рішення Європейського суду з прав людини ÖBB-Personenverkehr AG v Schienen-Control Kommission (Австрія) у справі C-509/11 від 26 вересня 2013 р. Case-law of the Court of Justice. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=142215&doclang=DE (дата звернення: 01. 03. 2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.