Правовий статус експерта з питань права в цивільному судочинстві України

Валерія Круковес

Анотація


У статті досліджується питання визначення правового статусу експерта з питань права та його ключову роль в цивільному судочинстві України. Аналізуються особливості залучення експерта з питань права в судовий процес, а також значення висновку експерта при ухваленні судом рішення. Автором запропоновано шляхи вдосконалення правового статусу експерта з питань права в цивільному судочинстві України.

Ключові слова


експерт, суд, експертиза, експерт з питань права, експертний висновок

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Словник української мови: в 11 т. Київ: Наукова думка, 1971. 1670 с. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh (дата звернення: 5.06.2019).

Юридична енциклопедія / гол. ред. Ю.С.Шемшученко. Київ: Укр.енцикл., 1998. 1200 с. URL: http://leksika.com.ua/12430706/ure/ekspert (дата звернення: 5.06.2019).

Кармаза О.О. Проблеми застосування в нотаріальному процесі норм іноземного права. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Випуск 4. Том 1. С. 110–114.

Довгерт А.С., Кисіль В.І. Міжнародне приватне право. Київ: Алерта, 2014. 376 с.

Цивільний процесуальний кодекс України в редакції від 4.11.2018 р. №1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 15.06.2019).

Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 року № 2709-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15 (дата звернення: 15.06.2019).

Ухвала Фрунзенського районного суду м. Харкова від 4.04.2018 р. №645/5648/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73185616 (дата звернення: 5.06.2019).

Ухвала Тетіївського районного суду Київської області від 7.05.2018 р. №380/151/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73816508 (дата звернення: 4.06.2019).

Рішення Волочиського районного суду Хмельницької області від 5.04.2018 р. № 671/393/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73245129 (дата звернення: 6.06.2019).

Ухвала Галицького районного суду Львівської області від 18.06.2018 р. №461/4182/16-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74761414 (дата звернення: 4.06.2019).

Рішення Козельщинського районного суду Полтавської області від 19.04.2018 р. № 533/180/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73540848 (дата звернення 4.06.2019).

Ухвала Ленінського районного суду м. Харкова від 4 квітня 2018 року №642300117. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73238539 (дата звернення: 4.06.2019).

Рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 25.01.2018 р. №755/15364/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71937133 (дата звернення: 6.09.2019).

Рішення Сєвєродонецького суду Луганської області від 18.05.2018 р. №428/13694/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75057891 (дата звернення: 5.06.2019).

Постанова Апеляційного суду Донецької області від 11.01.2018 р. №242/293/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71554180 (дата звернення: 5.06.2019).