Теоретико-методологічне обґрунтування сутності корпоративного спору та особливостей його предметної юрисдикції

Мар’яна Вербіцька, Владислав Вакіряк

Анотація


На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в нашій державі продовжується тенденція організації підприємницької діяльності у формі господарських товариств, у результаті чого активно розвиваються корпоративні правовідносини та корпоративне законодавство. Одним із найважливіших кроків законодавця у даній сфері, зокрема, стало прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Однак у той же час між учасниками господарських товариств виникають різного роду розбіжності, суперечки відносно діяльності товариства, розподілу прибутків тощо.

У статті здійснено теоретико-методологічне обґрунтування сутності та особливостей корпоративного спору, та критеріїв предметної юрисдикції.


Ключові слова


корпоративні права, корпоративні відносини, корпоративні спори, трудові спори, предметна юрисдикція корпоративних спорів, підприємницькі товариства, юридичні особи, господарські суди, апеляційні суди, третейські суди

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. № 1798-ХII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення: 21.04.2019).

Бринцев О.В. Сутність правових спорів у сфері підприємництва та способи їх вирішення: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2001. 228 с.

Кузнєцова Н.С. Поняття, ознаки і класифікація корпоративних спорів. URL: http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=133 (дата звернення: 21.04.2019).

Смітюх А.В. Корпоративне право у схемах : навчальний посібник. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. 322 с.

Вронська Г. Корпоративні спори – актуальні питання практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, мультимедійна презентація. 2018.

Вищий господарський суд України. Вирішення корпоративних спорів: проблемні питання та особливості розгляду деяких категорій справ господарськими судами. URL: http://www.arbitr.gov.ua/news/1007/ (дата звернення: 21.04.2019).

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. № 1798-ХII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення: 22.04.2019).

Штефан М.Й. Цивільний процес: Підручник. Київ: Ін Юре, 1997. 608 с.

Корпоративне право України: підручник / В.В. Луць, В.А. Васильєва, О.Р. Кібенко, І.В. Спасибо-Фатєєва [та ін.]; за заг. ред. В.В. Луця. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 384 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.