Фінансово-правовий аспект державного бюджету та його роль у бюджетній системі України

Оксана Шевчук, Ольга Федишин

Анотація


У статті розглянуті актуальні проблеми правового регулювання фінансової системи. Проаналізовано категорію «державний бюджет» як засаду визначення змісту фінансової системи. Встановлено, що державні інтереси лежать в основі формування підсистеми державних фінансів, де основоположне значення відіграють: державний бюджет як центральний план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення виконання завдань та функцій держави. В статті сформульована структура Бюджетного кодексу в основу якого має бути покладена загальна логіка побудови та регулювання системи управління публічними фінансами, визначаються базові правила прийняття і виконання управлінських рішень на кожній із стадій, а також вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетного процесу в Україні.


Ключові слова


фінанси, фінансові правовідносини, публічний фінансовий інтерес, публічна фінансова діяльність, публічна фінансова система, бюджетна система, Державний бюджет України, Бюджетний кодекс України, фінансові ресурси

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с.

Бюджетний кодекс України: Закон України 8 липня 2010 року № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572

Бліхар М. Правова характеристика стадій бюджетного процесу. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2016. № 855. С. 323-328.

Гетманець О. Правова природа відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 198-202.

Гнатовська А. Фінансово-правова характеристика принципів бюджетної системи України. Юридичний вісник. 2015. № 2. С. 124-129.

Добровінський А.В. Бюджет як фінансово-правова основа місцевого самоврядування в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. Вип. 6(1). С. 65-69.

Перощук З.І. Деякі правові питання бюджетів та їх складових елементів в умовах бюджетної децентралізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. Вип. 11(1). С. 154-157.

Попова К. Правове забезпечення бюджетного процесу: поняття, проблеми, напрями реформування. Актуальні проблеми державного управління. 2014. Вип. 4. С. 160-164.

Сирота А.І. Правовi проблеми проведення бюджетної децентралiзацiї в Україні. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 11. С. 27-34.

Шинкарюк О. Проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Світ фінансів. 2015. Вип. 4. С. 76-87.