Транспарентність як явище та вимога публічно-владної діяльності

Галина Терещук

Анотація


У статті здійснено спробу висвітлення ряду елементів, що стосуються транспарентності, як явища і вимоги публічно-владної діяльності, а також етичної оперативної цінності в практиці органів публічної влади. Автором розроблено теоретичний аналіз транспарентності публічних органів влади як вихідного принципу, що дасть практичний ефект позитивної адміністративної діяльності.


Ключові слова


транспарентність, прозорість, відкритість, органи публічної адміністрації, прийняття управлінських рішень, суспільство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Єсімов С.С., Бондаренко В.А. Транспарентність як принцип діяльності органів публічного управління в умовах використання інформаційних технологій. Соціально-правові студії. 2018. Випуск 1. С. 42-49. URL: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/sps/SPS_2018_1/09.pdf (дата звернення: 24.03.2019).

Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України: конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів: Уклад. Е.А.Афонін, О.В.Сушій. Київ: Вид-во НАДУ, 2010. 48 с. URL: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/transparentnist.pdf (дата звернення: 26.03.2019).

Наливайко Л.Р., Романов М.Ю. Поняття транспарентності в світлі європейських цінностей. Екологічне право. 2016. № 1-2. URL: http://aup.org.ua/wp-content/uploads/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB %D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1% 80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-2016-%E2%84%961-2-.pdf#page=55 (дата звернення: 27.03.2019).

Ткач І.В. Принципи прозорості та відкритості як невід’ємна складова публічного управління: теоретичний аспект. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2016. № 12 (22), 1 т. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/mnj_2016_12(1)__6.pdf (дата звернення: 27.03.2019).

Про запобігання корупції: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014. № 49, ст. 2056.

Афонін Е.А. Конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів. Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України. Київ: НАДУ, 2010. 48 с.

Тованчова Е.Н Транспарентность государственной власти: политологический аспект. Автореферат диссертации. Ростов-на-Дону, 2015. URL: http://cheloveknauka.com/transparentnost-gosudarstvennoy-vlasti#ixzz5nPcBt3tL (дата звернення: 24.03.2019).

Гунин Д.И. Транспарентность и тайна информации: теоретико-правовой аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2008. URL: https://www.ifap.ru/library/book365.pdf (дата звернення: 29.03.2019).

Туктарова В.Н. Повышение конкурентоспособности региона на основе обеспечения транспарентности услуг государственного управления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Казань, 2012. URL: https://www.dissercat.com/content/povyshenie-konkurentosposobnosti-regiona-na-osnove-obespecheniya-transparentnosti-uslug-gosu (дата звернення: 24.03.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.