Теоретико-правові засади та особливості надання адміністративних послуг в Україні

Олена Облещук

Анотація


У період реформування та наближення вітчизняних органів влади до зарубіжних стандартів Європейського Союзу, виникає питання щодо усунення проблем у здійсненні публічно-владними органами своєї діяльності, а саме, сприяння громадянам у реалізації їхніх прав, та свобод. Щоб вибудувати новий формат відносин та довіри між державою та громадянами.


Ключові слова


адміністративна послуга, публічно-владний орган, сфера надання послуг, адміністративно-правове регулювання, веб-портал

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Михайлишин В. Організаційно-правові аспекти надання адміністративних послуг виконавчими органами місцевих рад. 2010. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_03(6)/10mvdomr.pdf (дата звернення: 10.06.2019).

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні». 2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80 (дата звернення: 10.06.2019).

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади». 15 лютого 2006 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/29277890 (дата звернення: 12.06.2019).

Жук Ю.М. Організаційно-правове регулювання адміністративних послуг в Україні: Ефективність державного управління. 2015. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_43_31 (дата звернення: 13.06.2019).

Михайлюк Я.Б. Теоретичні засади надання адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та Україні. 12.06.2015. URL: http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/451-teoretychni-zasady-nadannya-administratyvnyh-poslug-u-krayinah-yevropeyskogo-soyuzu (дата звернення: 15.06.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.