Сутність громадського контролю за діяльністю органів публічної влади

Юрій Ніронка

Анотація


У статті розкрито сутність та з’ясовано визначальні особливості громадського контролю як важливої складової механізму забезпечення конституційного принципу народовладдя. Окреслено інституційну базу громадського контролю та вказано на її основних компонентах. Наголошено на методах і формах здійснення громадського контролю з боку громадян.

Ключові слова


громадський контроль, громадянське суспільство, органи публічної влади, органи державної влади, публічне управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк та ін. Київ: НАДУ, 2011. Т. 1. 2011. 748 с.

Пришляк Г. Я. Правові форми демократичного контролю в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Львів, 2011. 20 с.

Савченко О. В. Співвідношення терміна «громадський контроль» з іншими суміжними правовими категоріями. Науковий вісник Дніпр. держ. ун-ту вн. справ. 2013. № 3. С. 77–83.

Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: монографія / за ред. І.О. Кресіної. Київ: Логос, 2007. 316 с.

Бублій М. П. Особливості здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування. Міжнародний науковий журнал. 2016. № 5(1). С. 14–18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.