Адміністрування національної безпеки й оборони органами військового управління у державах Азії (на прикладі Японії, Китаю, Південної Кореї)

Сергій Мельник

Анотація


У статті висвітлюються питання щодо адміністрування національної безпеки і обороноздатності у таких зарубіжних державах як Японія, Китай, Південна Корея. Вказується, що адміністрування національної безпеки і обороноздатності являє собою управлінський вплив посадових осіб і органів влади, які у відповідності до законодавства уповноважені приймати рішення про організацію діяльності суб’єктів військового управління задля успішного виконання покладених на них завдань і функцій.

Акцентується увага на тому, що моделі адміністрування діяльності військової організації у Японії, Китаї, Південній Кореї мають певні особливості, що обумовлено історичними умовами державотворення.


Ключові слова


національна безпека, обороноздатність, суб’єкти військового управління, збройні сили, Японія, Китай, Південна Корея, Україна.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України»: Указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016. Офіційний веб-сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016 (дата звернення 25.05.2019).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» : Указ Президента України від 06.06.2016 р. №240/216. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137/ (дата звернення: 22.05.2019).

Тищенко М. М., Богуцький В. В., Григоренко Є. І. Військова адміністрація: навч. посіб: за заг. ред. М. М. Тищенка. 2-ге видання, переробл. та доповн. Харків: Право, 2014. 364 с.

Японія – країна вранішнього сонця. Національна безпека. URL: https://sites.google.com/site/yponiaorlova/home/6-politika/nacionalna-bezpeka (дата звернення: 21.05.2019

Fleet Intelligence Command. FAS. URL: https://fas.org/irp/world/japan/fic.htm (дата звернення: 29.05.2019

China Military Budget. URL: http://www.chinatoday.com/arm/index.htm#china. military.budget (дата звернення: 27.05.2019).

Китай збільшить військовий бюджет до $175 мільярдів. Сайт інформаційного агентства «Уніан». URL: https://economics.unian.ua/other/ 10030610-kitay-zbilshit-viyskoviy-byudzhet-do-175-milyardiv.html (дата звернення: 22.05.2019).

Шевченко М.М. Еволюція поглядів китайського керівництва на характер загроз національній безпеці. Актуальні проблеми державного управління. 2012. № 2. С. 410-417.

Ліпкан В.А. Національна безпека України: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2009. 576 с. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-8342.html (дата звернення: 27.05.2019).

Белая книга «Национальная оборона Китайской Народной Республики». URL: http://www.abirus.ru/content/564/623/631/11307.html (дата звернення: 03.06.2019).

Перелигін Є. Корейські уроки політики безпеки. Сайт ZN.UA. URL: https://dt.ua/internal/koreyski-uroki-politiki-bezpeki-_.html (дата звернення: 05.06.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.