Ліцензійні умови провадження страхової діяльності в морській сфері в Україні

Ганна Губіна

Анотація


Проаналізовані Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 913, визначені їхні недоліки. Запропоновані можливі шляхи вдосконалення останнього, спираючись на підзаконні нормативно-правові акти з цього питання, що були чинні до них. Обгрунтована необхідність таких змін.

Ключові слова


морська сфера, ліцензійні умови, страхування, нормативно-правовий акт, фінансові послуги

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів): затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 913. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-п (дата звернення: 19.06.2019).

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (дата звернення: 19.06.2019).

Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр (дата звернення: 19.06.2019).

Ліцензійні умови провадження страхової діяльності: затв. Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 р. N 40 (втрата чинності 30.05.2017 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0805-03?lang=uk (дата звернення: 19.06.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.