Брестський мир як юридична база для встановлення українсько-болгарських дипломатичних відносин

Ігор Дацків

Анотація


У даній статті проаналізовано, що вивчення українсько-болгарських відносин в добу Української революції 1917–1921 років має, насамперед, практично важливе значення, адже, щоб у майбутньому уникнути помилок минулого, доречно детально вивчити та проаналізувати як позитивні, так і негативні аспекти, досягнення та прорахунки двосторонніх відносин. Адже без з’ясування історичного тла неможливо побачити перспективи.

Зазначено, що проведення такого дослідження є доцільним не тільки в контексті історії Болгарії та України, а й у контексті світової історії, оскільки еволюція українсько-болгарських відносин у цей період значною мірою залежала від розвитку подій на міжнародній арені.


Ключові слова


Україна, Болгарія, Брестський мир, договір, відносини, Четверний союз.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Великий українець. Матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського / упоряд. А.П. Демиденко. Київ: Веселка 1992. 552 с.

Шульгин О. Політика: Державне будівництво України і міжнародні справи. К., 1918. 110 с.

Воляник С. Берестейський мир. 2.ІІ.1918. Клівленд, 1989. 208 с.

Дацків І.Б. Брест 1918: європейський прорив України. Тернопіль: Астон, 2008. 254 с.

Притуляк П. Брестський мир: зміст і наслідки. Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради): Матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. / НАН України, Ін-т історії України; Відпов. ред. В.А. Смолій. К., 1997. Вип. 2. С. 392-396.

Павленко В. Іван Шишманов – Повноважний посол Болгарії в Україні. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/40628/08-Pavlenko. pdf?sequence=1 (дата звернення: 04.04.2019).

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України). Ф. 3766. Міністерство закордонних справ Української Держави. Оп. 1, спр. 22. Про персональний склад посольств Української Держави. Ч.1. Арк 4.

Папакін А. Українські архівні документи з історії українсько-болгарських дипломатичних стосунків 1918–1920 рр. URL: http://shron.chtyvo.org.ua/ Papakin_Artem/Ukrainski_arkhivni_dokumenty_z_istorii_ukrainsko-bolharskykh_dyplomatychnykh_stosunkiv_19181920_rr.pdf (дата звернення: 06.04.2019).

Дацків І.Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів 1917–1923 рр.: Монографія. Тернопіль: Астон, 2009. 520 с.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Міністерство закордонних справ Української Держави. Оп. 1, спр. 22. Про персональний склад посольств Української Держави. Ч.1. Арк 41.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.