Суб’єктивні елементи обшуку у формі спеціальної операції (загальна характеристика)

Олександр Фролов

Анотація


Розглянуто нову організаційну форму проведення обшуку – спеціальну операцію. Сформовано поняття і ознаки обшуку, який проводиться у цій формі та розкрито його суб’єктивні елементи.


Ключові слова


обшук, спеціальна операція, обшук у формі спеціальної операції, груповий обшук, суб’єкти обшуку, слідча (розшукова) дія, пошукова діяльність.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Фролов О. П. Поняття та основні риси обшуку у формі спеціальної операції/ О. П. Фролов // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2018. – Вип. 1-2 (10–11). – С. 318–324.

Удалова Л. Д. Кримінальний процес України : підруч. / Л. Д. Удалова. – К.: Видавець Паливода А. В., 2007. – 349 с.

Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : підруч. / М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибко. – К.: Либідь, 1992. – 420 с.

Галаган В. І. Взаємодія слідчого, прокурора та слідчого судді під час вирішення питання проведення обшуку за КПК України / В. І. Галаган, І. В. Канфуі // Криминалистика и судебная експертиза. – 2015. – Вып.60. – С. 161–171.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями за станом на 17.09.2018 р.) // Офіц. текст. – К.: Правова єдність, 2018. – 319 с.