Стан та шляхи вдосконалення реалізації антикорупційної політики України

Богдан Прокопів

Анотація


Проаналізовано концептуальні засади національної антикорупційної політики України. Охарактеризовано процес становлення та розвитку національної антикорупційної політики. Досліджено критерії оцінки ефективності антикорупційної політики. Встановлено, що ефективність національної політики запобігання та протидії корупції в Україні, крім наявності відповідної політичної волі, вимагає належного законодавчого забезпечення, формування дієвої системи державних органів, забезпечення належної координації антикорупційної політики, превентивних заходів запобігання корупції, а також їх подолання.


Ключові слова


національна антикорупційна політика, державне управління, корупція, критерії ефективності антикорупційної політики

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дем’янчук В. А. Дискусійні аспекти оцінки ефективності антикорупційної політики України / В. А. Дем’янчук // Прикарпатський юридичний вісник. – 2017. –Вип. 6(2). – С. 17–20.

Дяченко О. П. Імплементація зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України/ О. П. Дяченко// Інвестиції: практика та досвід. – № 17/2017. – С. 17–20.

ЛалаянК. Д. Зарубежный опыт противодействия коррупции/ К. Д. Лалаян// Налоговая политика и практика. – 2011. – № 7(103). – С. 40–44.

Новак А. Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення / А. Новак // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2017. –Вип. 3. – С. 62–66.

Новак А. Формування та реалізація національної антикорупційної політики в умовах глобалізації: сучасні виклики / А. М. Новак // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2018. –Вип. 2. – С. 35–41.

Тіньков А. Л. Особливості протидії політичній корупції в країнах ЄС [Електронний ресурс]/ А. Л. Тіньков– Режим доступу : http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Tinkov.pdf.

Трепак В. Система заходів антикорупційної діяльності у розвинутих країнах світу / В. М. Трепак// Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 193–201.

Як Україна боротиметься з корупцією протягом наступних 3-х років [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/yak-ukrayina-borotimetsya-z-korupcieyuprotyagom-nastupnih-3h-rokiv.html.