До питання щодо боротьби з кібершпіонажем: вивчення та осмислення

Анфіса Нашинець-Наумова

Анотація


Висвітлено загрози інформаційної безпеки та розглядає одну з найбільш актуальних проблем сучасного інформаційного суспільства – кібершпіонаж. Проведено аналіз підходів щодо протидії загрозам, а також форм і методів, необхідних для вирішення цих завдань. Відзначено доцільність створення спеціалізованої служби, здатної відповідати мінливим викликам сучасного інформаційного суспільства.


Ключові слова


інформаційна безпека, інформаційне суспільство, комп’ютерна злочинність, кібершпіонаж

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бачило И. Л. Исчерпаны ли конституционные основы развития информационного общества и информационного права / И. Л. Бачило // Государство и право. – 2013. – № 12. – С. 95–108.

Бєляков К. І. Інформаційний конфлікт та юридична відповідальність: сутність і співвідношення / К. І. Бєляков // Правова інформатика. – 2013. – № 2(38). – С. 38–46.

Бачило И. Л. Обеспечение безопасности интернет-среды: правовые методы и толерантность отношений против киберпреступности / И. Л .Бачило // Право цифровой администрации в России и во Франции : сб. мат. российско-франц. Междунар. конф. (г. Москва, 27–28 февр. 2013). – М.: Конон-плюс, 2014. – С. 168–177.

Галушкин А. А. Кибершпионаж – угроза современному обществу / А. А. Галушкин // Вестник МГОУ. 2015. – № 2. – С. 87–91. – (Сер. «Юриспруденция»).

Хактивизм [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tadviser.ru /index.php/%D0%A1%D1%

%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A5%.

Евдокимов К. Н. Политические факто ры компьютерной преступности в России / К. Н. Евдокимов // Информационное право. – 2015. – № 1. – С. 41–47.

Тедеев А. А. Ценностные ориентиры государственной инновационной политики в сфере обеспечения устойчивого развития электронного бизнеса в России / А. А. Тедеев // Финансы и кредит. – 2012. – № 14. – C. 2–6.

Adkins G. Red Teaming the Red Team: Utilizing Cyber Espionage to Combat Terrorism // J. of Strategic Security. 2013. Vol. 6 (№ 3, Suppl.). P. 1–9.

Бачило И. Л. О законодательстве в информационной сфере отношений / И. Л. Бачило // Информационное общество. – 2001. – № 4. – С. 25–32.

Luppicini R. Illuminating the Dark Side of the Internet with Actor-Network Theory: An Integrative Review of Current Cybercrime Research // Global Media J. (Canadian Edition). – 2014. – Vol. 7 (№ 1). – P. 35–50.

Бенджамин С. Бакленд Демократическое управление и вызовы кибербезопасности / С. Бакленд Бен-джамин. – Женева: Женевский центр демократического контроля над вооруженными силами. – 2013. – 47 с.

Иванов М. Кибератаки – глобальная угроза для бизнеса / М. Иванов // Бизнес и безопасность. – 2018 (126). – 4. – С. 14–20.