Інформатизація прокурорської діяльності: теоретико-правові засади

Сергій Гайдай

Анотація


Досліджено питання інформатизації прокурорської діяльності в розрізі правової природи інформаційних відносин. Узагальнено ознаки процесів інформатизації та впровадження інформаційних технологій в органах прокуратури з позиції їх організаційно-правового супроводження в нормах відомчих актів. Запропоновано авторський зміст термінів «інформатизація прокурорської діяльності», «інформатизація функцій прокуратури».


Ключові слова


інформатизація, органи прокуратури, інформаційні технології, функції прокуратури, інформаційна безпека, інформаційно-аналітична діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мазурик С. Інформаційно-аналітична діяльність органів прокуратури. Науковий вісник Херсонського державного університету. – № 5. Т. 2. – 2016. – С. 56–59.

Методичні рекомендації з питань організації аналітичної роботи в органах прокуратури України / І. В. Європіна, О. М. Литвак, А. М. Мудров, Л. О. Неводнича, С. В. Шмаленя. – К. : Генеральна прокуратура України ; Національна академія прокуратури України, 2013. – 37 с.

Ніндипова В.І. Інформаційне забезпечення нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері оплати праці: сучасний стан та питання удосконалення [Електронний ресурс]/ В.І. Ніндипова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – №3, 2014. – Режим доступу : http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo03/part_2/16.pdf.

Про затвердження Порядку забезпечення транспортними і матеріально-технічними засобами органів прокуратури : Наказ ; Генеральна прокуратура України від 18.11.2016 № 387 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/z1548-16.

Про інформацію : Закон України № 2657-XII від 02.10.1992 р. // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/2657-12.

Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України : Наказ; Генеральна прокуратура України від 26.12.2011 № 1-гн // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/v0001900-11.

Про позитивний досвід роботи прокуратури Луганської області щодо використання інформаційних технологій : інформаційний лист ГПУ від 30.12.2013 № 12/1/1-100 вих-982 окв – 13.

Про прокуратуру : Закон України; Перелік від 14.10.2014 № 1697-VII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/1697-18.

Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 15.11.2017 № 1023-р // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1023-2017-%D1%80.

Про телекомунікації : Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/1280-15.

Хомич А. C. Адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури [Електронний ресурс]. / А. C. Хомич // Форум права. – 2012. – № 1. – C. 1046–1049. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12xacdop.pdf.