Вплив злочинної діяльності на економічну безпеку підприємницьких структур у постконфліктних умовах: ідентифікація загроз та механізми протидії

Оксана Вівчар

Анотація


Досліджено теоретико-прикладні аспекти впливу злочинної діяльності на економічну безпеку підприємницьких структур; структурно-динамічну тенденцію основних загроз економічної безпеки підприємств на основі застосування інтегрованої оцінки залежно від частинних показників. Обґрунтовано особливості багатовекторного механізму протидії злочинності засобами економічної безпеки підприємств на основі виокремлення комплексу заходів.


Ключові слова


економічна безпека підприємств, загрози економічної безпеки підприємницьких струк-тур, економічна злочинність, білокомірцева злочинність, багатовекторний механізм протидії злочинності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрушків Б. М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство : моногр. / Б М. Андрушків, І. П. Вовк, Ю. Я. Вовк, В. П. Паляниця [та ін.] – Тернопіль : Тернограф, 2012. – 456 с.

Вівчар О. І. Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти : моногр. / О. І. Вівчар. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. – 515 с.

Григорук П. М. Методологічні засади моделювання системи забезпечення фінансово-економічної безпеки в умовах невизначеності і багатомірності ринкового середовища / П. М. Григорук, Н. А. Хрущ // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 204–198.

Живко З. Б. Механізм управління системою економічної безпеки підприємства / З. Б. Живко // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2014. – Вип. 3. – С. 37–42.

Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. К. – 2018. – 120 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=558〈=uk.

Харко Д. М. Кримінологічні проблеми щодо визначення поняття та ознак сучасної економічної злочинності як фактора тінізації економіки України / Д. М. Харко // Актуальнi проблеми держави i права – 2010. – Вип. № 6.– С. 597–601.