Моделі адміністративної юстиції в зарубіжних країнах

Наталія Чудик

Анотація


Проаналізовано зарубіжні моделі адміністративної юстиції. Виділено особливості наведених моделей. Розкрито вплив зарубіжних моделей адміністративної юстиції на організацію адміністративного судочинства в Україні.


Ключові слова


моделі адміністративної юстиції, зарубіжний досвід, зарубіжні країни, адміністративне судочинство України

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України: наук.-практ. комент. / редкол.: В. Я. Тацій [та ін.]/ – 2-е вид., переробл. і допов. – Харків : Право, 2016. – 1128 с.

Козьміних А. В. Адвокатура як інститут громадянського суспільства в сучасній науці / А. В. Козьміних // Актуальні проблеми політики. – Вип. 36. – 2009. – С. 228–235.

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.