Правові засади здійснення реформи прокуратури в Україні

Олексендр Баганець

Анотація


Висвітлено питання законодавчого забезпечення реформи органів прокуратури, визначено його особливості та сформовано узагальнення, спрямовані на подальшу теоретичну розробку проблем діяльності органів прокуратури в якості сучасного органу правопорядку.


Ключові слова


законодавство, реформа, органи прокуратури, функції, органи правопорядку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про прокуратуру: Закон України № 1697-VIІ від 14 жовтня 2014 р. /Верховна Рада України// Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 2–3. – Ст. 12.

Попович В. Плюси і мінуси нового закону про прокуратуру [Електронний ресурс] /В. Попович. – Режим доступу : https://racurs.ua/ua/658-schodo-novogo-zakonu-ukrayiny-pro-prokuraturu-vid-1*4-jovtnya-2014-roku.html.

Малишев Б. Реформа прокуратури: останній крок [Електронний ресурс] / Б. Малишев. – Режим доступу : https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/13/7040568/.

ЧаплинськаЮ. А. Переваги та недоліки Закону України «Про прокуратуру» в контексті реформування органів прокуратури в Україні / Ю. А. Чаплинська // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 1. – С. 355–357.

Картка документа [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1697-18.

Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо утворення військових прокуратур: Закон України № 1642-VII від 14 серпня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1642-18.

ПодкопаєвС. Організаційна структура системи органів прокуратури України / С. Подкопаєв// Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 4. – С. 69–76.

Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо оптимізації чисельності працівників органів прокуратури: закон України від 07.12.17 № 2232-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2018. – № 2. – Ст. 7.

Стеценко В. В. Реформа прокуратури України: хронологія функціональних змін / В. В. Стеценко// Форум права. – 2016. – № 1. – С. 233–240.

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»: схвалено Указом Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 р. // Урядовий кур’єр від 15.01.2015. – № 6.

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр. : Указ Президента України № 276/2015 від20 травня 2015 року //Урядовий кур’єр від 26 травня 2015 р. № 92.

План дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sudovareforma.org/plan/8/.

Приведення повноважень та діяльності органів прокуратури до європейських стандартів [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://sudovareforma.org/plan/8/2016/.