Інформаційна безпека України: правове гарантування та реалії забезпечення

Андрій Грубінко

Анотація


Проаналізовано особливості правового гарантування інформаційної безпеки України в умовах сучасних викликів та загроз (насамперед гібридної війни Росії проти України). Розглянуто практичні аспекти та виявлено проблеми забезпечення інформаційної безпеки України.


Ключові слова


інформаційна безпека, Україна, правові гарантії, законодавство, гібридна війна

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ніщименко О. А. Інформаційна безпека України на сучасному етапі розвитку держави і суспільства / О. А. Ніщименко // Наше право. – 2016. – № 1. – С. 17–23.

Конституція України від 28.06.1996 (із змінами) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. Ст. 141.

Про національну безпеку України : Закон України № 2469-VІІІ від 21.06.2018 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2018. – № 31. – Ст. 241.

Про інформацію : Закон України № 2657-ХІІ від 02.10.1993 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Про Службу Безпеки України : Закон України № 2229-ХІІ від 25.03.1992 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 27. – Ст. 382.

Литвиненко О. Інформаційна складова у сучасній гібридній війні проти України: виклики й загрози / О. Литвиненко // Українознавчий альманах. – 2017. – Вип. 19. – С. 171–174.

Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 «Про введенння в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Курбан О.В. Інформаційне супроводження російської гібридної агресії на Донбасі (2014–2016) / О. В. Курбан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 2. – С. 66–73.

Жайворонок О.І. Сучасні загрози інформаційного тероризму в умовах гібридної війни Росії проти України / О. І. Жайворонок // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – № 4. – C. 1–5.