Корпоративні права учасника господарського товариства: проблеми правової регламентації

Оксана Шевчук, Софія Бобер

Анотація


Досліджено особливості правової регламентації та проблематику реалізації корпоративних прав учасників господарських товариств в Україні


Ключові слова


корпоративні права; господарські товариства; учасники господарських товариств; акціонери

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Господарський кодекс України редакція від 17.06.2018, підстава 2275-VIII // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Смітюх А. В. Щодо визначення поняття корпоративних прав учасника господарського товариства / А. В. Смітюх // Правова держава, 2015. – № 20. – С. 81–86.

Бутрин-Бока Н. С. Правове закріплення визначення поняття «корпоративні права» за законодавством України / Н. С. Бутрин-Бока // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 2016. – Вип. 2. – С. 54–57.

Рабовська С. Правовий зміст корпоративних прав за ГК та їх складові частини // Право України, – 2005. – № 7. – С. 68–71.

Цікало В. І. Корпоративні права: поняття, ознаки та класифікація / В. І. Цікало // Право України. – 2010. – № 11. – С. 102-111.

Цивільний кодекс України редакція від 02.08.2018, підстава 2505-VIII// [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Корпоративне право України : підруч. / [В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кібенко, І. В. Спасибо-Фатєєва [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.

Закон України «Про акціонерні товариства» редакція від 17.06.2018, підстава 2275-VIII // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

Марущак Я. Корпоративні суб’єктивні права в комерційних товариствах / Ярослав Марущак // European political and law discourse. Volume 3 Issue 5. – 2016. – p. 123–127.

Васильєва В. А. Щодо питання про поняття корпоративного права // Правове регулювання корпоративних відносин в Україні : матер. науково-практ. семінару (28 лютого 2003 р.). – Львів, 2003. – С. 8–10.

Кравчук В. М. Корпоративне право : наук.-практ. комент. законодавства та судової практики / В. М. Кравчук. – К. : Істина, 2005. – 720 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.