Мирова угода:новели національного цивільного процесуального законодавства

Наталія Бутрин-Бока, Андрій Чорний

Анотація


Проведено правовий аналіз  інституту мирової  угоди  в редакції  нового цивільного процесуального кодексу, розглянуто теоретичні й практичні проблеми,пов’язані з цими правовідносинами, досліджено норми чинного цивільного процесуального законодавства.


Ключові слова


мирова угода, укладення мирової угоди, конфлікт, врегулювання спору, вирішення спору, цивільний процес

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 40–41, 42. – ст. 492) Нова редакція від 15.12.2017 р..

Ятченко О. Є. Укладення мирової угоди під час здійснення судочинства та у виконавчому провадженні / О. Є. Ятченко // Судова Апеляція, 2015. – С. 41–48.

Бортнік О. Г. Мирова угода у цивільному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 р. / О. Г. Бортнік. – Х., 2007. – 20 с.

Давиденко Д. Л. Примирні процедури в європейській правовій традиції /Д. Л. Давиденко. – М. : Інфо-тропік Медіа, 2013. – 232 с.

Соколянський Д. В. Мирова угода сторін у цивільному судочинстві України: постановка проблеми / Д. В. Соколянський // Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2011. – 51 с.

Штефан М. Й. Цивільний процес: підруч. [для юридичних спеціальностей вищих закладів освіти] / М. Й. Штефан. – К. : Ін Юре – 1997. – 608 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.