Специфіка функціонування НАБУ та НАЗК у системі спеціалізованих антикорупційних органів України

Богдан Прокопів

Анотація


Висвітлено особливості функціонування деяких спеціалізованих антикорупційних органів України: Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Національного агентства з питань запобігання корупції(НАЗК). Досліджено специфіку їх діяльності та здійснено практично-порівняльний аналіз цілей їх створення та виконуваних функцій.


Ключові слова


корупція, боротьба з корупцією, антикорупційні органи, спеціалізовані антикорупційні органи, НАБУ, НАЗК

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конвенція Організації Об’єднаннях Націй проти корупції від 31.10.2003 // Відомості Верховної Ради України (ВВР) від 07.12.2007. – 2010 р., № 10, № 44, 2006. – Ст. 2938. – С. 52. – Ст. 506, код акту 49570/2010.

Про запобігання корупції : Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 р. / Офіційний вісник України, 2014 р. – № 87. – С. 156. – Ст. 2474, код акту 74501/2014.

Про національне антикорупційне бюро України : Закон України № 1698-VII від 14.10.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.

Ведькал В. А. Міжнародна співпраця України у сфері запобігання та протидії корупції / В. А. Ведькал // Право і суспільство, 2016. – № 2(2). – С. 98–104.

Волик В. Нормативно-правові засади компетенцій Національного агентства з питань запобігання корупції / В. Волик // Науковий вісник, 2015–2016. – Вип. 16/17. – С. 1–8.

Інформація про Національне агентство з питань запобігання корупції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://goo.gl/5kDtfs.

Питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 34-р від 18 січня 2017 р. // Урядовий кур’єр, 2017. – №17.

Пріоритети діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції на 2017–2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nazk.gov.ua/sites/default/files/priorytety_nazk_2017-2020.pdf.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua /documents/18688.html.

Радецький Р. Національне агентство з питань запобігання корупції в системі органів протидії корупції / Р. Радецький // Науковий часопис Національної академії прокуратури України, – 2017. – Вип. 1. – С. 148–154.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.