Судова експертиза, як форма використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних злочинів

Юрій Пілюков, Олександр Шрамко

Анотація


Досліджено можливості судової експертизи як однієї з форм використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних злочинів. Проаналізовано окремі процесуальні вимоги до висновку експерта у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення.


Ключові слова


корупція, корупційні злочини, судова експертиза, спеціальні знання, допустимість, компетенція, компетентність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гора І. В. Експертне забезпечення досудового розслідування корупційних злочинів [Електронний ресурс] / І. В. Гора // Вісник Академії адвокатури України. – Режим доступу : http: //e-pub.aau.edu.ua/index.php/visnyk/article/download/905/855.

Клименко Н. І. Щодо сутності корупції та антикорупційних судових експертиз / Н. І. Клименко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-in/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN =UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/viche_2012_6_7.pdf.

Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України : Офіц. Вид. – Режим доступу : http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Сайт Transparency International Ukraine[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://ti-ukraine, org/ research/ indeks– korupsiyi- cpi-2017.

Сайт Міністерства внутрішніх справ України.«Статистика» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mvs.gov.ua/ua/pages/274_statistika.htm.

Пілюков Ю. О. Процесуальні вимоги до висновку експерта у кримінальному провадженні / Ю. О. Пілюков // Актуальні проблеми правознавства, 2018. – № 3. – С. 99–102.

Яфонкін А. Щодо виконання антикорупційного законодавства в Україні / А. Яфонкін // Напрями удосконалення протидії правопорядку у сфері господарської діяльності. – Ірпінь, 2011. – С. 351–352.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.