Договірні підстави виникнення права суперфіцію

Наталія Майка

Анотація


Розглянуто договірні підстави виникнення права суперфіцію. Досліджено елементи договірних підстав. Класифіковано види договірних зобов`язань, враховуючи природу суперфіціарного права.


Ключові слова


договірні підстави виникнення права користування земельною ділянкою для забудови; договір про встановлення права суперфіцію; договір про відчуження суперфіціарного права

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003. –№ 11.–Ст. 461.

Земельний кодекс України № 2768-ІІІ від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України, – 2002. –№ 3. – Ст. 27.

Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав: постанова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 07.02.2014 р.// Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації, 2014 – №35. – Ст. 27.

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України № 3038-VI від 17.02.2011 р. // Офіційний вісник України, 2011. – № 18. – Ст. 735.

Долинська М. С. Особливості укладення та нотаріального посвідчення договорів щодо права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) / М.С. Долинська// Науковий вісник ЛьвДУВС, 2012. – № 4. – С. 145–153.– (Сер. юридична).

КутателадзеВ. О. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови за цивільним законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / В. О. Куталадзе// Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, 2011. – 195 с.

Яценко Д. М. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Д. М. Яценко// Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,К., 2010. – 16 с.

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність в Україні : Закон України № 2658-III від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України 2001. – № 47. – Ст. 251.

Шимон С. І. Реалізація обов’язку передання «товару» в зобов’язаннях купівлі-продажу речей та майнових прав/ С. І. Шимон// Вісник Академії адвокатури України, 2011. –№ 3. – С. 51–56.

Ільків Н. В. Суперфіцій як альтернативний спосіб набуття права на забудову земельної ділянки/ Н. В. Ільків// Науковий вісник ЛьвДУВС, 2010. – № 2. – С. 117–127. – (Сер.юридична).

Договір дарування: роз’яснення Мін’юсту України від 16.03.2011 р. // Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації, 2013. –№ 6.–С. 37.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.