Захист права власності на об’єкти нерухомості у договірних зобов’язаннях шляхом визнання правочинів недійсними

Оксана Гнатів

Анотація


Досліджено практику реалізації захисту права власності на об’єкти нерухомості у договірних зобов’язаннях шляхом визнання правочинів недійсними. Подано пропозиції щодо удосконалення захисту права власності на об’єкти нерухомості шляхом визнання правочинів недійсними у договірних зобов’язаннях.


Ключові слова


захист, власність, об’єкти нерухомості, договірні зобов’язання, недійсні правочини

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 від 07.02.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Романюк Я. М. «Недійсність» та «нікчемність» правочину / Я. М. Романюк // Вісник Львівського університету. – 2010. – № 50. – С. 196–197.

Сидоренко М. Загальні і спеціальні наслідки недійсності угод // Право України. – 2012. – № 11. – С. 130–135.

Тузов Д. О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в российском гражданском праве / Д. О. Тузов. – М. : Статут, 2007. – 206 с.

Яворська О. С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України : навч. посіб. / О. С. Яворська – К. : Атіка, 2008. – 256 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.