Право на повагу до сімейного життя: проблеми застосування практики ЄСПЛ у справах про примусове повернення та примусове видворення за межі України

Оксана Яремко

Анотація


Досліджено проблему незастосування судами України під час розгляду справ про примусове повернення та примусове видворення за її межі іноземців та осіб без громадянства прецедентної практики Європейського суду з прав людини, що стосується права на повагу до сімейного життя. Вказано на недостатності врахування під час вирішення питання про примусове повернення та про примусове видворення за межі України лише наявності факту порушення іноземцем чи особою без громадянства міграційного законодавства, а також факту ухилення від виїзду з України після закінчення дозволеного строку перебування. Зауважено, що такі рішення мають виноситись пропорційно, зокрема із дотриманням необхідного балансу між несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямовані ці рішення.


Ключові слова


примусове повернення, примусове видворення, територіальний орган міграційної служби, прецедентна практика,право на повагу до сімейного життя,принцип пропорційності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Ради Європи від 04 листопада 1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_004/card2#Card.

Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-Х від 07 грудня 1984 р. Дата оновлення: 06 лютого 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України № 3773-VI від 22 вересня 2011 р. Дата оновлення: 27 вересня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України № 3477-IV від 02 грудня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Каплан та інші проти Норвегії» № 32504/11 від 24 липня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.migrants.org.ua/article/oglyadpraktiki-ievropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-z-pitan-zahistu-prav-lyudini-v-konteksti.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Меемі проти Франції» № 85/1996/704/896 від 26 верес-ня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3741%3A2014-05-30-09-44-01&catid=238%3A2014-01-16-12-18-54&Itemid=202#.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мустакім проти Бельгії» № 12313/86 від 18 лютого 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unhcr.org.ua/attachments/article/866/CASE%20OF%20MOUSTAQUIM%20v.%20BELGIUM%20%20Russian%20Translation.pdf.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Беррехаб проти Нідерландів» № 10730/84 від 21 червня 1988 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unhcr.org.ua/attachments/article/866/CASE%20OF%20BERREHAB%20v.%20THE%20NETHERLANDS%20%20Russian%20Translation.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.