Система та повноваження суб’єктів адміністративно-правового забезпечення надання освітніх послуг закладами вищої освіти

Ольга Сезонова

Анотація


Розглянуто повноваження суб’єктів владних повноважень у сфері адміністративно-правового забез-печення діяльності закладів вищої освіти. Проаналізовано вітчизняне законодавство з питань освіти, яке сто-сується функціонування Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади. Запропо-новано систему суб’єктів адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів вищої освіти.

Ключові слова


адміністративно-правове забезпечення; заклади вищої освіти; органи виконавчої влади; освітні послуги; публічна адміністрація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про Кабінет Міністрів України: Закон України № 794-VII від 27.02.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18.

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету Міністрів України № 630 від 16.10.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-п.

Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України : постанова Кабінету Міністрів України № 538 від 16.10.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2014-п.

Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів України № 244 від 15.04.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-п.

Про вищу освіту: Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.