Інструментальні можливості розпізнавання достовірності інформації: історичний екскурс

Анна Мокрицька

Анотація


Проводиться огляд історичних фактів і можливостей виявлення (детекції) брехні,які були властиві різним народам у різний час, від глибокої давнини і до нашого часу. Розглянуто історичні аспекти розпізнавання достовірності інформації інструментальними методами, зокрема методами психодіагностики за допомогою поліграфа.


Ключові слова


брехня; поліграф; детекція брехні; поліграфологічне дослідження, методи оцінки достовірності інформації; психофізіологічні дослідження з використанням поліграфа; інструментальні методи виявлення прихованої інформації з використанням поліграфа

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Варламов В. А. Детектор лжи / В. А. Варламов.– СПб. : Советская Кубань,1998 г. – 368 с.

Зеленин В. С. Методическое руководство по проведению полиграфного обследования/ В. С. Зеленин. – М. : Академия управления МВД России, 2002. – 154 с.

Князев В. М. История развития детекции лжи. Практика применения полиграфа в различных странах [Электронный ресурс] / В. М. Князев // Российский полиграф. – Вып. 5. – Режим доступа : http://www.poligraftest.ru/stati1/zhurnal_rossijskij_poligraf_vypusk_5/istoriya_razvitiya_detekcii_lzhi_praktika_primeneniya_poligrafa_v_razlichnyh_stranah_nachalo.

Линник О. В. Використання поліграфа для розкриття злочинів (історико-правови аспекти) / О. В. Линник // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – № 4(59). – 2012. – С. 246–252.

ЛурияА. Р. Этапы пройденного пути. Научная автобиография / А. Р. Лурия– М., 1982. – 143 с.

Мочагин П. В. Детекция лжи: психофизиологическое исследование и основы информационной техно-логии выявления скрываемой информации [Електронний ресурс] / П. В. Мочагин, А. М. Сметанин // Вестник ИжГТУ. – 2013. – № 1(57). – Режим доступу : https://elibrary.ru/item.asp?id=18936199.

Прукс П. Уголовный процесс: научная «детекция лжи»[текст] / П. Прукс– Тарту, 1992. – 203 с.

Холодный Ю. И. Проблемы использования испытаний на полиграфе: приглашение к дискуссии / Ю. И. Холодный, Ю. И. Савельев // Психологический журнал. – Т. 17. – 1996. – № 3. – С. 53–69.

ХомуленкоБ. В. Історія виникнення поліграфа: давніі сучасні методи верифікації брехні/ Б. В. Хомуленко// Вісник Харківського національного педагогічного університету іменіГ. С. Сковороди. Психологія. – 2011. – Вип. 38. – С. 202–208. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2011_38_24.

Reid J. E. Truth and Deception: The Polygraph (lie Detector) Technique./ J. E. Reid,F. E. Indau – Baltimore: Williams & Wilkins, 1977. – 169 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.