Адміністративно-правовий статус органів державної влади, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю

Анна Мельник

Анотація


Досліджено особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів нагляду і контролю за дотри-манням трудового законодавства

Ключові слова


нагляд; контроль; забезпечення трудових прав; органи державної влади

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кодекс Законів про працю України : редакція від 11.10.2018, підстава – 2542-VIII// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1400.

Козлов А. Є. Конституционное право / А. Є. Козлов – М. : Юрист, 1997. – 480 с.

Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади : дис... док. юр. наук. / О. Ф. Андрійко – К., 1999. – 395 с.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: редакція від 03.08.2017, підстава – 2136-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80.

Про охорону праці : редакція від 20.01.2018, підстава - 2249-VIII// [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.