Система адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю у сфері трудової діяльності

Віталій Кондратенко

Анотація


Проаналізовано види адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю у сфері трудової діяльності. Зроблено висновки, що у нашій державі переважна кількість вказаної категорії людей не мають постійної зайнятості, що зумовлено недієвістю окремих зі вказаних юридичних засобів, запропоновано конкретні законодавчі зміни щодо поліпшення даної ситуації.


Ключові слова


адміністративно-правові засоби, зайнятість, органи публічної адміністрації, право на працю, особи з інвалідністю, трудова діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Пономаренко Л. О. Розвиток професійної орієнтації в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах. – Ч. : НДІПН, 2009. – 196 с.

Закон України Про зайнятість населення № 5067-VI: прийнятий 5 лип. 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 24. – Ст. 243.

Закон України Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні № 2961-IV : прийнятий 6 жовт. 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 2–3. – Ст. 36.

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення № 842 : прийнята 17 верес. 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-п.

Програма Державної служби зайнятості щодо професійної орієнтації на 2017–2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN036268.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.