Теоретико-правові передумови розвитку електронного урядування в органах прокуратури України)

Олександр Баганець

Анотація


Наведено теоретико-правову аргументацію передумов щодо впровадження та розвитку е-урядування в органах прокуратури. Встановлено характерні особливості функціонування процесів е-урядування в органах прокуратури. Описано механізм е-урядування в органах прокуратурина основі наукового методу моделювання. Виокремлено у висновках пріоритетні сфери розвитку е-урядування в органах прокуратури: е-документообіг, е-прозорість, е-звітність, е-кабінет прийому та обробки звернень, інформаційно-аналітична діяльність та розвиток баз даних.


Ключові слова


органи прокуратури, електронне урядування (е-урядування), прозорість, інформаційне суспільство, електронний уряд, електронні послуги, електронний документообіг

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Лушер В. В. Питання інформатизації органів Прокуратури України / В. В. Лушер // Наукові праці МАУП, 2014. – № 2. – С. 114–117.

Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України № 851-IV від 22.05.2003 р. // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/851-15.

Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу : Указ Президента України; Стратегія № 615/98 від 11.06.1998 р. // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/615/98.

Про прокуратуру : Закон України; Перелік № 1697-VII від 14.10.2014 р. // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/1697-18.

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція, Перелік № 649-р від 20.09.2017 р. // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/649-2017-%D1%80.

Про управління інформаційних технологій Генеральної прокуратури України : затв. наказом Генеральної прокуратури України № 142 від 08 квітня 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m.

Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України : Наказ; Генеральна прокуратура України від 20.12.2017 № 357 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/z0065-18.

Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права / Е. Шмідт-Ассманн. – К., 2009. – 470 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.