МІСЦЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІСЛЯ ВСТУПУ В СИЛУ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Сергій Володимирович Банах, Андрій Михайлович Сарахман

Анотація


Банах С. В., Сарахман А. М. Місце оперативно-розшукової діяльності після вступу в силу нового Кримінального-процесуального кодексу України.

Стаття присвячена розкриттю поняття «оперативно-розшукова діяльність». Автор досліджує відмінності між негласними слідчими (розшуковими) діями та оперативно розшуковими заходами. Зроблено висновок, що кримінальне провадження немов би частково «поглинає» оперативно-розшукову діяльність.

Банах С. В., Сарахман А. М. Место оперативно-розыскной деятельности после вступления в силу нового Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Статья посвящена раскрытию понятия «оперативно-розыскная деятельность». Автор исследует раз-личия между негласными следственными (розыскными) действиями и оперативно розыскными мероприятиями. Сделан вывод, что уголовное производство как бы частично «поглощает» оперативно-розыскную деятельность.

Banach S., Sarahman A. Place of operational and investigative activities after the entry into force of the new Criminal Procedure Code of Ukraine.

In the article the to notion of «operational-search activity»is delighted. The author examines the distinction between covert investigative (detective) actions and operative investigation measures. In the article the criminal proceedings absorbs operational activities is concluded.


Ключові слова


оперативно-розшукова діяльність; кримінальне провадження; злочин; слідчі дії; докази

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

Кримінальний процесуальний кодекс України [текст]. – К.: Центр учбової літератури, 2012.

Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник національної академії прокуратури України. – 2013. – Вип. № 1. – С. 59–64.

Гусаров С. Діяльність органів внутрішніх справ України із забезпечення прав і свобод людини та громадянина / С. Гусаров // Віче. – 2013. – № 4. – С. 8–11.

Вільгушинський В. Щодо проблемних питань законодавчого регулювання інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні / В. Вільгушинський // Віче. – 2014. – № 10. – С. 8–1.

Глушков В. О. Вдосконалення оперативно-розшукового законодавства України // Міжнародний юридичний вісник. – 2014. – Вип. 1 (1). – С. 39–45.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.