ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ТИМЧАСОВО ПЕРЕСЕЛЕНИХ ОСІБ

Тетяна Дракохруст

Анотація


Дракохруст Тетяна .Окремі проблеми правового захисту тимчасово переселених осіб

 

Розглянуто окремі проблемні питання працевлаштування та правового захисту тимчасово переселених осіб з окупованих територій України. Проаналізовано основні фактори, які впливають на низьку конкурентоспроможність тимчасових переселенців на ринку праці. Запропоновано перелік рекомендацій щодо вирішення проблем правового захисту переселенців.

 

Дракохруст Т. В.Отдельные проблемы правовой защиты временно перемещенных лиц.

 

Рассматриваются отдельные проблемные вопросы трудоустройства и правовой защиты временно переселенных лиц с оккупированных территорий Украины. Проанализированы основные факторы, влияющие на низкую конкурентоспособность временных переселенцев на рынке труда. Предложен перечень рекомендаций по решению проблем правовой защиты переселенцев.

 

Drakokhrust T.Some problems of legal protection of temporary displaced persons.

 

This article deals with some issues of employment and legal protection of temporary displaced persons from the occupied territories of Ukraine. The basic factors that infuence on the low competitiveness of temporary migrants in the labor market are analyzed. A list of recommendations to solve the legal protection of migrants is proposed.


Ключові слова


тимчасово переселені особи; правовий захист; працевлаштування; ринок праці;окупована територія.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Окремі проблеми працевлаштування та правового захисту тимчасово переселених осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://helem.com.ua/view.php?cat_1=&cat_2=187〈=1.

Осаволюк А. Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / А. Осаволюк. – Режим доступу : http://ua.odfoundation.eu/a/6740,zvit-zabezpechennya-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib-v-ukrayini.

Як відбуватиметься компенсація витрат роботодавця за працевлаштування переселенців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://monitor.cn.ua/ua/economics/38217.