Процесуальні вимоги до висновку експерта у кримінальному провадженні

Юрій Пілюков

Анотація


Досліджено процесуальні особливості формування, перевірки та оцінки висновку експерта. Запропо-новано окремі доповнення до КПК України щодо порядку залучення експерта сторонами кримінального провадження

Ключові слова


висновок експерта; процесуальне джерело доказів; експерт; належність; допустимість; достовірність; достатність; компетенція; компетентність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Criminal Procedural Code of Ukraine]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 [in Ukrainian].

Ozhehgov, S.I. (1995). Tolkovyi slovar russkoho Yazyka [Explanatory dictionary of the Russian language]. Moskva: Az [in Ukrainian].

Davydova, D.V., & Volobuieva O.O. (2015). Vysnovok eksperta Yak protsesualne dzherelo dokaziv: okremi aspekty teorii ta praktyky [The expert’s conclusion as a procedural source of evidence: some aspects of theory and practice]. Organizatsiino-pravovi aspety dosudovogo slidstva- Organizational-legal aspects of pre-trial investigation ,2, 151-154 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.