Генезис правового регулювання відносин у сфері захисту комерційної таємниці

Оксана Гомотюк, Тетяна Сліпченко

Анотація


Проаналізовано процес становлення та розвитку правового регулювання відносин у сфері захисту комерційної таємниці, обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення чинного вітчизняного законодавства в сфері захисту комерційної таємниці, досліджено зарубіжний досвід правового регулювання комерційної таємниці.


Ключові слова


комерційна таємниця; правове регулювання; конкурентне середовище; інформація; господарська діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro informaciu» [The Law of Ukraine «Pro informaciu»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro investytsiynu diyalnis» [The Law of Ukraine «Pro investytsiynu diyalnis»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro zakhyst vid nedobrosovisnoyi konkurentsiyi» [The Law of Ukraine «Pro zakhyst vid nedobrosovisnoyi konkurentsiyi»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/

show/236/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro naukovo-tekhnichnu informatsiyu» [The Law of Ukraine «Pro naukovo-tekhnichnu informatsiyu»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12 [in Ukrainian]

Tsyvilnyy kodeks Ukrainy. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Hospodarskyy kodeks Ukrainy. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

Svitlychnyy O. P. Komertsiyna tayemnytsya yak obyekt prava intelektualnoyi vlasnosti ta mizhhaluzevyy instytut v systemi prava ta zakonodavstva Ukrainy (2014) [Commercial secret as an object of intellectual property rights and an interdisciplinary institute in the system of law and legislation of Ukraine]. Publichne pravo. - Public law, 1, 188-194. [in Ukrainian].

Kharchenko V. B. Komertsiyna tayemnytsya yak obyekt prava intelektualnoyi vlasnosti ta katehoriya kryminalnoho prava (2015) [Commercial secret as an object of intellectual property rights and a category of criminal law]. Visnyk hospodarskoho sudochynstva. - Bulletin of economic proceedings, 1, 79-87. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.