Вплив юридичної відповідальності на юридично значущу поведінку військовослужбовців

Євген Григоренко

Анотація


Проаналізовано різні аспекти юридично значущої поведінки військовослужбовців; надано змістовну ха-рактеристику поведінкових аспектів у життєдіяльності військовослужбовців. Правомірну та протиправну
поведінку як антиподи юридично значущої поведінки проаналізовано з точки зору впливу на поведінку військо-вослужбовців юридичної відповідальності


Ключові слова


юридично значуща поведінка; правомірна поведінка; протиправна поведінка; юридична відповідальність військовослужбовців

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Osipov, G. V, Moskvichev, L.N. (Eds.). (2002). Sotsiologiya. Osnovy obshchey teorii [Bases of the general theory]. Moskow: NORMA-INFRA [in Russian].

Denisov, U. A. (1983). Obshchaya teoriya pravonarusheniya i otvetstvennosti (sotsiologicheskiy i yuridicheskiy aspekty) [The general theory of offense and responsibility (sociological and legal aspects)]. Leningrad: izdatel’stvo Leningradskogo universiteta [in Russian].

Morgulenko, Ye. A. (2003) Prichiny i mery preduprezhdeniya narusheniy ustavnykh pravil vzaimootnosheniy voyennosluzhashchikh pri otsutstvii mezhdu nimi otnosheniy podchinennosti [Reasons and measures to prevent violations of the statutory rules of military servicemen’s relations in the absence of subordination

relations between them]. Extendent abstract of candidate`s thesis. Moskow [in Russian].

Bondaryev, V. V. Nestatutni vzayemovidnosyny sered viysʹkovosluzhbovtsiv Zbroynykh Syl Ukrayiny [Invalid relations among servicemen of the Armed Forces of Ukraine]. Extendent abstract of candidate`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Fedorenko, V. V. (2013) Tradytsiyi ta patriotyzm u systemi viysʹkovo–pravovoho vykhovannya yak chynnyky natsionalʹnoyi identychnosti viysʹkovosluzhbovtsiv [Traditions and patriotism in the system of military-law education as factors of national identity of servicemen]. Hileya: naukovyy visnyk – Gilea: Scientific Bulletin, 104, 150–156 [in Ukrainian].