Українсько-польські відносини в період другої половини XIV ст. – початку ХХІ ст. (історико-правовий аспект)

Ігор Гонак

Анотація


Проаналізовано історичні аспекти українсько-польських відносин та їх вплив на сучасні тенденції геополітичних взаємозв’язків України та Республіки Польща. Опрацьовано наслідки впливу «антиукраїнського» законодавства на міжнаціональні польсько-українські стосунки. Запропоновано зміни до українського законодавства, покликані нейтралізувати негативний вплив «антиукраїнських» законодавчих норм Республіки Польщі на двосторонні стосунки.


Ключові слова


закон; постанова парламенту; Україна; Республіка Польща; незалежність; Річ Посполита; війна; армія крайова; Українська повстанська армія; Організація українських націоналістів; Волинська трагедія; операція «Вісла»; гібридний вплив; гібридний опір

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Lazarovych, M. V. (2008). Istoriya Ukrayiny [History of Ukraine]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Borysenko, V. K. (2008). Velyka ilyustrovana entsyklopediya Ukrayiny [The Great Illustrated Encyclopedia of Ukraine]. Kyiv: Makhaon-Ukrayina [in Ukrainian].

Trofanchuk, H. I. (2010). Istoriya derzhavy ta prava Ukrayiny [History of the State and Law of Ukraine: a manual].Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Kulʹchytsʹkyy, V. S., & Tyshchyk, B. Y. (2001). Istoriya derzhavy ta prava Ukrayiny [History of the State and Law of Ukraine]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Do 2050 roku naselennya Rosiyi skorotytʹsya vdvichi – The Times [By 2050, the population of Russia will be halved - The Times]. Ukrayinsʹka pravda [Ukrainian Truth]. 26.08.2015. Retrieved from: http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/26/7079022/ [in Ukrainian].

Hyrych I. «Pidryvna literatura». Yezhy Gedroytsʹ: polyak, yakyy perekonav inshykh polyakiv u neobkhidnosti nezalezhnosti Ukrayiny [«Bloody Literature». Jerzy Gedyotz: Poles who persuaded other Poles in the need for Ukraine’s independence]. Denʹ, Ukrayina Incognita [Day, Ukraine Incognita]. Retrieved from: http://incognita.day.kiev.ua/pidrivna-literatura-yezhi-gedrojcz.html [in Ukrainian].

Gonak I. M. (2016). Ponyatiynyy aparat «hibrydnoyi viyny» ta «hibrydnoho oporu»v suchasnykh ukrayinsʹkykh umovakh The conceptual apparatus of the «hybrid war»and «hybrid resistance»in modern

Ukrainian conditions]. Proceedings from MIIM ‘16: «Aktualʹni pytannya pravovoyi teoriyi ta yurydychnoyi praktyky»: Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi – «Current issues of legal theory

and legal practice»: materials of the international scientific and practical conference. (pp. 112-115). Odesa: HO «Prychornomorsʹka fundatsiya prava»[in Ukrainian].

Doroshenko M. Do tretikh rokovyn okupatsiyi. Desyatʹ faktiv pro Krym i rosiysʹku ahresiyu [By the third anniversary of occupation. Ten facts about the Crimea and Russian aggression]. Hlavkom. 25.02.2017. Retrieved from: https://glavcom.ua/publications/do-tretih-rokovin-okupaciji-desyat-faktiv-pro-krim-i-rosiyskuagresiyu-400299.html [in Ukrainian].

Hankevych R. Oprylyudneno povnyy tekst zayavy VRU u vidpovidʹ na postanovy Senatu i Seymu Polʹshchi [Published the full text of the statement of the Verkhovna Rada in response to decisions of the Senate and the Sejm of Poland]. ZAXID.NET. 08.09.2016. Retrieved from: https://zaxid.net/oprilyudneno_povniy_tekst_zayavi_vru_u_vidpovid_na_postanovi_senatu_i_seymu_polshhi_n1403105 [in Ukrainian].

Zakon pro Instytut natsionalʹnoyi pamʺyati ne obmezhuye svobodu slova, – MZS Polʹshchi [The Law on the Institute of National Remembrance does not restrict freedom of speech, - the Ministry of Foreign Affairs of Poland]. Informator [Informator]. 01.02.2018. Retrieved from: https://informator.news/zakon-pro-instytutnatsionalnoji-pamyati-ne-obmezhuje-svobodu-slova-mzs-polschi/ [in Ukrainian].

Yelisovenko, YU. P. Ukrayina. Zakony. Osnovni chynni kodeksy i zakony Ukrayiny [Laws The main current codes and laws of Ukraine]. 2-he vyd. - 2nd form. Kyiv: Makhaon [in Ukrainian].

Panchenko YU. Za shcho khochutʹ karaty ukrayintsiv: detali ta naslidky skandalʹnoho polʹsʹkoho zakonu [For what they want to punish Ukrainians: the details and consequences of the scandalous Polish law].

Yevropeysʹka pravda [European truth]. 02.02.2018. Retrieved from: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/02/2/7076986/ [in Ukrainian].

Pro Zayavu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny «Pro vidsich zbroyniy ahresiyi Rosiysʹkoyi Federatsiyi ta podolannya yiyi naslidkiv»: Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 21 kvitnya 2015 roku № 337-VIII [On the Statement of the Verkhovna Rada of Ukraine «On the Repression of Armed Aggression of the Russian Federation and Overcoming Its Consequences»: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated April 21, 2015 No. 337-VIII]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/337-19 [in Ukrainian].

Zayava Ukrayinsʹkoho Instytutu natsionalʹnoyi pamyati z pryvodu nyshchennya ukrayinsʹkykh mohyl na terytoriyi Respubliky Polʹshcha [Statement by the Ukrainian Institute of National Remembrance for the destruction of Ukrainian graves on the territory of the Republic of Poland]. Retrieved from: http://memory.gov.ua/news/zayava-ukrainskogo-institutu-natsionalnoi-pam-yati-z-privodu-nishchennya-ukrainskikh-mogil-na-t [in Ukrainian].

V’yatrovych B. Zayava UINP shchodo nyshchennya brat·sʹkoyi mohyly voyakiv UPA v Polʹshchi [Statement of UINP on the destruction of the UPA’s graves of the UPA soldiers in Poland ]. ZAXID.NET. 27 kvitnya 2017. Retrieved from: https://zaxid.net/zayava_uinp_shhodo_nishhennya_bratskoyi_mogili_voyakiv_upa_v_polshhi_n1424482 [in Ukrainian].

Polyaky napaly na «banderivsʹku khodu»ukrayintsiv [Poles attacked «Bandera walk»of Ukrainians]. Znaj.ua. Retrieved from: https://znaj.ua/content/polyaky-napaly-na-banderivsku-hodu-ukrayinciv [in Ukrainian].

Zminy, uzakonyatʹ ahresiyu: zvernennya polʹsʹkykh intelektualiv proty «antybanderivsʹkoho zakonu» [Changes, legitimize the aggression: the treatment of Polish intellectuals against the «anti-Bander Law»].

Yevropeysʹka pravda [European truth]. 02.02.2018. Retrieved from: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/02/2/7076963/ [in Ukrainian].

Protestujemy przeciwko przyjętej przez Sejm ustawie o IPN [We protest against the act on the IPN adopted by the Sejm]. Wyborcza.pl. 01.02.2018. Retrieved from: http://wyborcza.pl/7,95891,22970880,protestujemyprzeciwko-przyjetej-przez-sejm-ustawie-o-ipn.html?disableRedirects=true [in Polish].

Konstytutsiya Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996. №254k/96-VR [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine dated June 28, 1996. №254k / 96-VR] Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Kolodiy, A. M., Kopyeychykov, V. V., Lysenkov, S. L., & Medvedchuk V. V. (1997). Osnovy konstytutsiynoho ladu Ukrayiny [Fundamentals of the Constitutional System of Ukraine]. Kyiv.: Lybidʹ [in Ukrainian].

Polʹsʹki kontstabory dlya rosiyan i nimtsiv, abo za shcho vybachavsya Obama? [Polish concentration camps for Russians and Germans, or for which Obama apologized?]. Viysʹkova panorama [Military panorama].

09.2012. Retrieved from: https://wartime.org.ua/3290-polsk-konctabori-dlya-rosyan-nmcv-abo-za-schovibachavsya-obama.html [in Ukrainian].

Rosolyak, O. B., & Gonak I. M. (2016) Mozhlyvosti vykorystannya konstytutsiyno-pravovykh mekhanizmiv «hibrydnoho oporu»yak sposobu oborony vid ahresora v umovakh «hibrydnoyi viyny»[Possibilities of the

use of constitutional and legal mechanisms of «hybrid resistance»as a way of defense against an aggressor in the «hybrid war»]. Pravo i suspilʹstvo: Naukovyy zhurnal. [ Law and Society: Scientific Journal]. (pp. 53-58). Dnipro: VNPZ «Dniprovsʹkyy humanitarnyy universytet»[in Ukrainian].

Hromenko S. Ukrayinsʹka Druha Svitova 1939-1345. Mif 42. Nyurnberzʹkyy trybunal zasudyv ukrayinsʹkykh natsionalistiv [Ukrainian Second World 1939-1945. Myth 42. The Nuremberg Tribunal Condemned Ukrainian Nationalists].

Retrieved from: http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-42-nyurnberzkyj-trybunal-zasudyv-ukrayinskyh-natsionalistiv/ [in Ukrainian].

Kobylyansʹkyy T. Ukrayintsi u kontstabori «Aushvits»[Ukrainians at the Auschwitz concentration camp]. ZN,UA. 15.03.2013. Retrieved from: https://dt.ua/history/ukrayinci-u-konctabori-aushvic-_.html [in Ukrainian].

Naselennya Ukrayiny – ponad 42 milʹyony. Tse bez Krymu [The population of Ukraine is more than 42 million. This is without Crimea]. Ukrayinsʹka pravda, 23 sichnya 2018. [Ukrainian Truth, January 23, 2018]. Retrieved from: https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/23/7169317/ [in Ukrainian].

Naselenye Polʹshy [The population of Poland]. 28.08.2017. Retrieved from: http://countrymeters.info/ru/Poland [in Russian].

Naselenye Rossyy [Population of Russia]. 28.08.2017. Retrieved from: http://countrymeters.info/ru/Russian_Federation [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.