Models of electronic supervision system in Polish penal executive law

Beata Baran

Анотація


One of the most important and modern solutions implemented into the Polish penal executive law system is the electronic supervision. In this paper the history of its implementation will be discussed as well as the current position in legal system.


Ключові слова


electronic supervision; penal executive law; electronic surveillance; executing penalties; the convicted person

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Dąbkiewicz K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2015, LEX/el.,

Malinowski Ł., Wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz, Warszawa 2013, LEX/el.,

Lawrence F., Travis I., Introduction to Criminal Justice, Routledge 2011,

del Carmen R., Vaughn J., Legal Issues in the use of electronic surveillance in probation, Federal Probation

, 50 (2),

Huskey B., Electronic monitoring: An evolving alternative, Perspectives 1987, 11 (3),

Ingraham B., Smith G., Electronic surveillance and control of behaviour and its possible use in rehabilitation and parole, Issues in criminology 1972, 7,

Hołda Z., Hołda J., Migdał J., Żórawska B., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017,

Rusinek M., Ustawa o dozorze elektronicznym. Komentarz, Warszawa 2010,

Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017, LEX/el.

https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8143,przywrocenie-systemu-dozoru-elektronicznego-i.html,

Szymanowski T., System Dozoru Elektronicznego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, Palestra 6/2016,

Kotowski W., Kurzępa B., Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny, Warszawa 2009, LEX/el,

Postulski K., Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy, w zakresie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.16.428), Warszawa 2016, LEX/el


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.