Поняття «справедливий баланс» у практиці Європейського суду з прав людини

Наталія Блажівська

Анотація


Розкрито поняття «справедливий баланс» у практиці Європейського суду з прав людини. Проаналізовано рішення останнього стосовно застосування статті 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з приводу дотримання державою-відповідачем справедливого балансу між інтересами суспільства і вимогами захисту приватних інтересів окремої особи. На основі аналізу практики Європейського суду з прав людини з досліджуваної проблематики зроблено висновок, що констатація порушен-ня згаданої справедливої рівноваги має місце переважно у разі відсутності адекватної компенсації за шкоду, завдану обмеженням права власності.


Ключові слова


справедливий баланс; право власності; компенсація; Перший Протокол; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; Європейський суд з прав людини.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] (n.d.). http://zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004[in Ukranian].

Protokol do Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod [Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] (n.d.). http://zakon2.rada.gov.ua. Retrieved

from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_535[in Ukranian].

Case of Pressos Compania Naviera S.A. and others v. Belgium: decision of the European Court of Human Rights from July 3 1997 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58056 [in English].

Case of Sporrong and Lönnroth v. Sweden: decision of the European Court of Human Rights from September 23 1982 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57580 [in English].

Case of Chassagnou and others v. France: decision of the European Court of Human Rights from April 29 1999 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58288 [in English].

Case of The Former King of Greece and others v. Greece: decision of the European Court of Human Rights from November 23 2000 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59051 [in English].

Case of Draon v. France: decision of the European Court of Human Rights from October 6 2005 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75905 [in English].

Case of Maurice v. France: decision of the European Court of Human Rights from June 21 2006 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75903 [in English].

Case of Chinnici v. Italy: decision of the European Court of Human Rights from April 14 2015 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153760 [in English].

Case of Pyrantiene v. Lithuania: decision of the European Court of Human Rights from November 12 2013 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128040 [in English].

Case of Allard v. Sweden: decision of the European Court of Human Rights from September 24 2003 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61164 [in English].

Case of N.A. and others v. Turkey: decision of the European Court of Human Rights from February15 2006 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70562 [in English].

Case of Hamer v. Belgium: decision of the European Court of Human Rights from November 27 2007 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83537 [in English].

Case of Sud Fondi Srl and others v. Italy: decision of the European Court of Human Rights from January 20 2009 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90753 [in English].

Case of Bistrovic v. Croatia: decision of the European Court of Human Rights from August 31 2007 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80705 [in English].

Case of Kozacioglu v. Turkey: decision of the European Court of Human Rights from February 19 2009 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91413 [in English].

Case of Amirkhanyan v. Armenia: decision of the European Court of Human Rights from December 3 2015 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158960 [in English].

Case of Barcza and Others v. Hungary: decision of the European Court of Human Rights from October 11 2016 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167109 [in English].

Case of Brumarescu v. Romania: decision of the European Court of Human Rights from October 28 1999 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58337 [in English].

Case of B.K.M. Lojistic Tasimacilik Tigaret Limited Sirketi v. Slovenia: decision of the European Court of Human Rights from January 17 2017 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/

eng?i=001-170387 [in English].

Case of Jokela v. Finland: decision of the European Court of Human Rights from August 21 2002 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60466 [in English].

Case of Beneficio Cappella Paolini v. San Marino: decision of the European Court of Human Rights from July 13 2004 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61897 [in English].

Case of Potomska and Potomski v. Poland: decision of the European Court of Human Rights from September 15 2011 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104145 [in English].

Case of Jahn and others v. Germany: decision of the European Court of Human Rights from January 22 2004 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69560 [in English].

Case of Wittek v. Germany: decision of the European Court of Human Rights from December 12 2002 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60815 [in English].

Case of Islamische Religionsgemeinschaft v. Germany: decision of the European Court of Human Rights from December 5 2002 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-23475 [in English].

Case of Forrer-Niedenthal v. Germany: decision of the European Court of Human Rights from February 20 2003 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139203 [in English].

Case of Immobiliare Saffi v. Italy: decision of the European Court of Human Rights from July 28 1999 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58292 [in English].

Case of J.M. v. the United Kingdom: decision of the European Court of Human Rights from December 28 2010 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100711 [in English].

Case of Luordo v. Italy: decision of the European Court of Human Rights from October 17 2003 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61231 [in English].

Case of Campagnano v. Italy: decision of the European Court of Human Rights from March 23 2006 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72864 [in English].

Case of Marini v. Albania: decision of the European Court of Human Rights from December 18 2007 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84061 [in English].

Case of Vrzic v. Croatia: decision of the European Court of Human Rights from July 12 2016 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164681 [in English].

Case of Tendam v. Spain: decision of the European Court of Human Rights from July 13 2010 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163162 [in English].

Case of Posti and Rahko v. Finland: decision of the European Court of Human Rights from May 21 2003 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.intRetrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60644 [in English].

Case of Curmi v. Malta: decision of the European Court of Human Rights from November 22 2011 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107548 [in English].

Case of Hadzhigeorgievi v. Bulgaria: decision of the European Court of Human Rights from July 16 2013 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122363 [in English].

Case of Longobardi and others v. Italy: decision of the European Court of Human Rights from June 26 2007 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2615 [in English].

Case of Perinelli and others v. Italy: decision of the European Court of Human Rights from June 26 2007 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2617 [in English].

Case of Petar Matas v. Croatia: decision of the European Court of Human Rights from October 4 2016 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166932 [in English].

Case of Matczynski v. Poland: decision of the European Court of Human Rights from December 15 2015 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159196 [in English].

Case of Bogdel v. Lithuania: decision of the European Court of Human Rights from November 26 2013 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138559 [in English].

Case of Druzstevni Zalozna Pria and others v. Czech Republic: decision of the European Court of Human Rights from January 31 2006 (n.d.) http://hudoc.echr.coe.int Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/

eng?i=001-87882 [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.