Legal nature of the proceedings and the decision to grant a scholarship for the PhD candidate in Polish law

Kamil Majewski

Анотація


Legal nature of the proceedings and the decision to grant a scholarship for the PhD candidate in Polish law

Ключові слова


decision to grant a scholarship; PhD candidate’s situation in Polish law; types of financial support for PhD candidate

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Fleszer D., Rogacka-Łukasik A., Studia administracyjne i cywilne. Księga jubileuszowa dedykowana

Profesorowi Stanisławowi Malarskiemu w 85. rocznicę urodzin, Sosnowiec 2016

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011

Borkowski J., Decyzja administracyjna, Warszawa 1970

Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962

Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983

Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989

Knysiak – Molczyk H., Uprawnienia stron w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2004

Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Postępowania administracyjne ogólne, Warszawa 2003

Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, tom I,

Warszawa 2010

Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, tom II,

Warszawa 2010

Starościak J., Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957

List of judicial decisions

Judgment of Naczelny Sąd Administracyjny of 27 January 2011, the REF: I OSK 1574/10, Legalis

No 312030

Judgment of Naczelny Sąd Administracyjny of 02 February 2012, the REF: I OSK 780/11, Legalis

No 466908

Judgment of Naczelny Sąd Administracyjny of 23 February 2013, the REF: II GSK 118/12, LEX

No 1125454

Judgment of Naczelny Sąd Administracyjny of 3 November 2016, the REF: II OSK 172/15, LEX

No 2256232

Judgment of Wojewódzki Sąd Administracyjny in Warszawa of 25 May 2007, the REF: IV SA/Wa 362/07,

LEX No 345916

Judgment of Wojewódzki Sąd Administracyjny in Bydgoszcz of 4 June 2008, the REF: II SA/Bd 241/08,

LEX No 506188

Judgment of Wojewódzki Sąd Administracyjny in Opole of 4 September 2008, the REF: II SA/Op 154/08,

LEX No 518037

Judgment of Wojewódzki Sąd Administracyjny in Lublin of 16 December 2009, the REF: I SA/Lu 341/09,

Legalis No 257446

Judgment of Wojewódzki Sąd Administracyjny in Olsztyn of 19 January 2010, the REF: II SA/Ol 1026/09,

Legalis No 240561

Judgment of Wojewódzki Sąd Administracyjny in Warszawa of 25 November 2010, the REF: IV SA/Wa

/10, Legalis No 372575

Judgment of Wojewódzki Sąd Administracyjny in Kielce of 22 December 2010, the REF: II SA/Ke

/10, LEX No 783397

Judgment of Wojewódzki Sąd Administracyjny in Olsztyn of 5 April 2012, the REF: II SA/Ol 129/12,

LEX No 1138653

Judgment of Wojewódzki Sąd Administracyjny in Gdańsk of 7 December 2016, the REF: I SA/Gd

/16, LEX No 2172889

Judgment of Wojewódzki Sąd Administracyjny in Warszawa of 4 November 2014, the REF: I OSK

/14, LEX No 1532720

Judgment of Wojewódzki Sąd Administracyjny in Wrocław of 3 April 2017, the REF: IV SA/Wr 414/16,

LEX No 2278750

Judgment of Wojewódzki Sąd Administracyjny in Gdańsk of 27 April 2017, the REF: III SA/Gd 176/17,

LEX No 2297021

Judgment of Wojewódzki Sąd Administracyjny in Łódź of 27 June 2017, the REF: II SA/Łd 204/17,

LEX No 2320961