Встановлення об’єктивної істини як мета доказування

Ніна Рогатинська

Анотація


Проаналізовано теоретичні проблеми встановлення об’єктивної істини в кримінальному процесуальному доказуванні. Розглянуто основні складові елементи об’єктивної істини в доказуванні.

Ключові слова


об’єктивна істина доказування; мета доказування; достатність доказів; внутрішнє переконання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Барабаш Т. М. Кримінальний процес України : підруч. / Т. М. Барабаш, Т. В. Данченко, П. В. Цимбал. – Ірпінь : НА ДПС України, 2007. – 339 с.

Актуальні питання з’ясування істини в процесі доказування // Актуальна юриспруденція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=340%3A091012-14&catid=51%3A5-1012&Itemid=63〈=ru.

Нор. В. Т. Істина у кримінальному судочинстві: ідея, догма права, реалізація / В. Т. Нор. // Часопис Національного університету «Острозька академія». – 2010. – №2. – С. 1–14. – (Сер. «Право»)

Конституція України від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Кримінальний процес : підруч. / С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 264 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р., чинне законодавство із змінами та доповненнями за станом на 15.12.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ualawsshow4651-17.

Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Коваленко Є., Кримінальний процес України: підруч. / Є. Коваленко, В. Маляренко. – К. : 2006. – С. 82–157.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.