Психологічний аспект професійного відбору на службу в правоохоронні органи

Богдан Прокопів

Анотація


Зазначено, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства актуальною є проблема забезпечення надійного функціонування органів державної влади та органів забезпечення правопорядку.
Вказано, що одним із таких формувань є органи внутрішніх справ (далі – ОВС), на які покладено відповідальне і непросте завдання – захист суспільства від злочинних посягань. Наголошено, що успішне виконання цього непростого завдання залежить від готовності та спроможності кожного працівника на належному рівні виконувати свої професійні обов’язки.
Відзначено, що в ОВС достатньо швидка плинність кадрів, що зумовлено високими вимогами до працівників такого роду діяльності. Відбір кадрів на службу в ОВС – складне завдання, яке потребує залучення значної кількості спеціалістів різних галузей задля повного та максимально точного підбору персоналу.


Ключові слова


органи внутрішніх справ; персонал; професійний відбір; критерії відбору

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Валецька Р. О. Основи валеології: підруч. / Р. О. Валецька. – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 348 с.

Кацалап Л. С. Відбір кадрів на службу в органи внутрішніх справ: / Л. С. Кацалап. // Європейські перспективи. № 2 (1)., – С. 92–96.

Морозова Т. Р. Психологічна експрес-діагностика працівників підрозділів спеціального призначення МВС України : метод. рек. / Т. Р. Морозова – К. : НДІ НАВСУ, 2002. – 174 с.

Перепелиця А. В. Особливості професійного відбору персоналу до органів внутрішніх справ [Електронний ресурс] / А. В. Перепелиця. – Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/2224/10/.

Стародубцев А. А. Професійний відбір на службу до органів внутрішніх справ України / [Електронний ресурс] А. А. Стародубцев // Право і Безпека. – 2011. – № 4. – С. 180–184. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2011_4_42. Ст 183.

Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії : Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 285 від 03.04.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0559-17.

Про організацію служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України та навчально-виховного процесу у відомчих навчальних закладах : Наказ МВС України № 1460 від 24 лист. 2003 р.

Про Стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 рр. : Указ Президента України № 45/212 від 1 лютого 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/2012.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.