Система ідентифікаційних ознак почерку, можливості її удосконалення при проведенні почеркознавчої експертизи підписів

Юрій Пілюков

Анотація


Досліджено історичні аспекти формування та розвитку системи ідентифікаційних ознак почерку, існуючу сучасну систему загальних та окремих ознак почерку, а також можливості її удосконалення при проведенні почеркознавчої експертизи підписів

Ключові слова


загальні; окремі ознаки; система; удосконалення;почерк; підпис

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бертильон А. Сравнение почерком и графическая идентификация : моногр / А. Бертильон : Б. м. – 1897.

Тихенко С. І. Судово-графічна експертиза рукописних текстів: моногр. / С. І. Тихенко. – К. : Б. м. 1946. – С. 18–66.

Локар Э. Руководство по криминалистике: учеб. / Э. Локар – М. : Б. м. 1941. – 452 с.

Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. / Р. С. Белкин – М. : Б. м. 2001. – С. 334–335.

Техника и тактика расследования преступлений Криминалистика : учеб. Кн. 1. / Н. Бобров, В. Громов, С. Голунский, Е. Зицер, С. Потапов. – М. : ОГИЗ, 1935. – С. 117–127.

Потапов С. М. Введение в криминалистику : моногр. / С. М. Потапов. – М. : Б. м. 1946. – 10 с.

Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза письма: моногр. / А. И. Винберг. – М. : Б. м. 1940. – С. 52, 59–62.

Орлова В. Ф. Основные положения систематизации признаков почерка и описание частных признаков в заключении эксперта: моногр. / В. Ф. Орлова, А. И. Манцветова, Г. Р. Богачкина. – М. : Б. м. 1964. – С. 59–60.

Удосконалена система загальних та окремих ознак почерку: метод. посіб. / К. Куріпко, М. Боднар, З. Міленевська, Т. Сукманова. – К. : 2004. – 92 с.

Купельська Г. І. Загальні ознаки та доцільність їх конкретизації на стадії роздільного дослідження почеркознавчої експертизи підписів / Г. І. Купельська, В. Л. Кравець // Криміналістичний вісник – 2016. – № 2 (26). – 103 с.

Заблоцький І. Є. Загальні та окремі ознаки, які використовуються при проведенні почеркознавчої експертизи підписів / І. Є Заблоцький, С. А. Мороз // Криміналістичний вісник. 2015 – № 1 (23). – 125 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.