Особливості земельної ділянки як об’єкта іпотечних відносин: теоретичний та практичний аспекти

Ірина Цвігун

Анотація


Розглянуто особливості іпотечних відносин, об’єктом яких є земельна ділянка. Проаналізовано чинне
національне законодавство й наукові дослідження з обраної проблематики. Зроблено ґрунтовні висновки та пропозиції, що мають як теоретичне, так і практичне значення в контексті дослідження земельної ділянки як об’єкта іпотечних відносин


Ключові слова


іпотека; земельна ділянка; іпотека земельних ділянок; об’єкт іпотечних відносин

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кізлова О. С. Рухоме та нерухоме майно як предмет застави / О. С. Кізлова // Речові права в праві та законодавстві: розвиток і сьогодення : зб. мат. Інтернет-конф. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 5–13.

Харченко О. С. Питання правового врегулювання застави земельних ділянок та звернення стягнення на них / О. С. Харченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 147–151.

Соколовський Є. А. Інститути іпотеки землі: актуальні проблеми та напрями їх вирішення / Є. А. Соколовський // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 408– 412.

Харитонова Т. Є. Особливості передачі в іпотеку земельних ділянок та споруд, що на них знаходяться / Т. Є. Харитонова // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – № 37. – С. 195–200.

Костяшкін І. О. Іпотека землі: проблеми законодавчого регулювання / І. О. Костяшкін // Університетські наукові записки. – 2009. – № 2 (30). – С. 139–142.

Закон України «Про іпотеку»: прийнятий 5 черв. 2003 року № 898-IV // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2003. – 38 с.

Левченко Н. М. Світова практика державного регулювання іпотеки земель сільськогосподарського призначення / Н. М. Левченко // Теорія та практика державного управління. – 2010. – № 3 (30). – С. 28–36.

Земельний кодекс України: прийнятий 25 жов. 2001 року № 2768-III // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2002. – № 3–4. – 192 с.

Закон України «Про оренду землі»: прийнятий 06 жов. 1998 року № 161-XIV // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 1998. – № 46–47. – 48 с.

Закон України «Про оцінку земель»: прийнятий 11 груд. 2003 року № 1378-IV // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2004. – № 15. – 83 с.

Сметанина Н. Оцінка та управління нерухомістю: навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, М. А. Заєць, О. В. Захарченко, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна. – Одеса : Лерадрук, 2013. – 272 с.

Фишер Н. Единство земельных участков и расположенных на них зданий в немецком вещном праве / Фишер Н. ; перевод. с нем. С. И. Герасина // Государство и право. – 2006. – № 11. – С. 70 – 75.

Ходико Ю. Деякі питання іпотеки земельних ділянок / Ю. Ходико // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 4. – С. 58–62.

Ходико Ю. Принципи «єдиного об’єкта» та «єдиної юридичної долі» у відносинах іпотеки земельних ділянок / Ю. Ходико // Вісник Академії правових наук України. – 2013. – № 1. – С. 123–130.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.