Місце інноваційного права в сучасній системі права

Володимир Фрончко

Анотація


Зазначено, що інноваційне право в сучасній правовій системі України потребує свого нового комплексного формування та узгодження в єдиній законодавчій системі. Вказано, що в основі цього процесу має бути спеціальне інноваційне законодавство, що регулюватиме як приватні, так і публічні інноваційні процеси у межах комплексної галузі права – інноваційного права України.


Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; інноваційне право; інтелектуальна власність; інноваційне підприємництво

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Виступ Президента України під час загальних дебатів 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-pid-chaszagalnih-debativ-72-yi-s-43442 (дата звернення: 01.12.17).

Сімсон О. Інноваційне право як запорука сталого інноваційного розвитку / О. Сімсон // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 4. – С. 81 – 86.

Про інноваційну діяльність: Закон України № 40-IV від 04.07.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 01.12.17).

Дегтяр А.О. Правове забезпечення державного регулювання інновацій в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Дєгтяр, О. І. Крюков. // Державне будівництво. – 2011. – № 2. Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-2/doc/1/01.pdf (дата звернення: 01.12.17).

Вінник О. М. Інвестиційне право : навч. посіб. / О. М. Вінник. – К. : Юридична думка, 2005. – 568 с.

Волынкина М. В. Правовой механизм инновационного предпринимательства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. / М. В. Волынкина. – Екатеринбург, 2014. 28 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.