Проблеми правового статусу земель водного фонду України

Віталій Микитин, Ірина Мариняк

Анотація


Досліджено законодавче забезпечення правового урегулювання використання й охорони земель водного фонду та мотивування пропозицій відносно поліпшення законодавства у зазначеній галузі.


Ключові слова


землі водного фонду; склад земель водного фонду; прибережні захисні смуги; правове регулювання земель водного фонду; водні правовідносини

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Водний кодекс України[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80.

Земельний кодекс України: від 25.10.2001 № 2768-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page.

Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб. / О. М. Шуміло, В. А. Зуєв, І. В. Бригадир. – К. : Центр навч. літ-ри, 2013. – 432 с.

Дроваль О. М. Визначення та склад земель водного фонду України / О. М. Дроваль // Теорія і практика правознавства. – 2016. – Вип. 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/71961/66944.

Міненко С. Проблеми відмежування земель водного фонду від інших категорій земель / С. Міненко // Актуальні питання земельного права. – 2013. – С. 14–19.

Основызаконодательства Союза ССР и союзних республик. – М. : Юрид. лит, 1983. – 352 с.

Соколова А. К. Правові аспекти режиму земель водного фонду / А. К. Соколова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 136–140. – (Сер. юридична).

Стадник М. Є. Правове регулювання водокористування в Україні / М. Є. Стадник // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – 2013. – Вип. 8. – С. 66–69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.